napja van
 • Sarlós Boldogasszony park
 • Szent István Nyomában Hagyományőrző Fesztivál 2017. július 8.
 • Sarlós Boldogasszony szobra

Előterjesztések

2017. évi Képviselő-testületi ülések előterjesztései

2017. január 17.
 1. Schmidt Károly Zoltán volt polgármester, Mánfa Község díszpolgárának temetése - szóbeli előterjesztés

2017. február 23.
 1. Beszámoló vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről

 2. Mánfa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelettervezet (rendelettervezet, 1. számú melléklet; 2. számú melléklet; 3. számú melléklet; 4. számú melléklet; 5. számú melléklet; 6. számú melléklet)

 3. A települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015. (II.25.) sz. rendelet módosítása

 4. Kultúrház bérleti díjának változtatása

 5. Forgalmi rend változása

 6. A szociális ellátások intézményi térítési díjának módosítása

 7. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat átszervezése, valamint a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyú 40/2016. (XI.9.) sz. képviselő-testületi határozat visszavonása

 8. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (1. számú melléklet; 2. számú melléklet)

 9. ASP rendszer csatlakozási konstrukció - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat benyújtása 

 10. Üzemeltetési és karbantartási szerződés, közigazgatási területen közvilágítási létesítmények üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos tevékenységek ellátására

2017. március 8.

 1. Mánfa Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslata (2/a számú melléklet; 2/b számú melléklet; 3/a számú melléklet; 3/b számú melléklet; 4 számú melléklet)

 2. Mánfa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének elfogadása (rendelettervezet; 1 számú melléklet; 2 számú melléklet; 3 számú melléklet; 4 számú melléklet; 5 számú melléklet; 6 számú melléklet; 7 számú melléklet)

 3. Új etikai kódex elfogadása

 4. Mánfa Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve

 5. Partnerségi rend jóváhagyásával kapcsolatos SZMSZ módosítás

 6. Településrendezési döntések meghozatala

 7. Leselejtezett óvodai eszközök átadása a Szászvári Hársvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde részére - szóbeli előterjesztés

 8. Pécsi Vörös Meteor Sportkör egyesület Petanque Szakosztályának támogatása - szóbeli előterjesztés

2017. április 10.
 1. ASP rendszer csatlakozási konstrukció – KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat benyújtása tárgyú 10/2017. (II.23.) számú határozat módosítása - szóbeli előterjesztés
2017. május 24.
 1. Az anyakönyvvezetői többletszolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

 2. 2017. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat rendelettervezet  és mellékletei

 3. 2016. évi zárszámadási rendelettervezet és mellékletei

 4. Éves ellenőrzési jelentés

 5. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Mánfa településre vonatkozó 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója

 6. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények 201 évi tevékenységéről szóló beszámoló

 7. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló

 8. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása

 9. Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása

 10. A településrendezési döntések meghozatala tárgyú 16/2017 (III.08.) sz. határozat módosítása

 11. Traktor és kisteherautó értékesítése, a szükséges döntések meghozatala

 12. Kültéri pingpongasztallal és kosárpalánkkal kapcsolatos tájékoztatás

2017. június 26.
 1. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása utólag, határozott időre szóló adómentesség biztosítása érdekében

 2. Beszámoló a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről

 3. Előzetes döntés Komló Város Önkormányzattal történő területcsere kezdeményezéséről

 4. Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása

 5. Beszámoló Mánfa Község Önkormányzatának 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

 6. Mánfai Romákért Érdekvédelmi Egyesület kérelme

 7. Kiskertek használatára vonatkozó bérleti díjak és bérleti szerződés jóváhagyása

 8. Csorba Győző Könyvtár 2016. évi szakmai beszámolója

 9. Óvoda utca 22. társasház alapító okiratának módosítása

2017. július 5.
 1. Traktor és tartozékai, valamint a pótkocsi értékesítése - szóbeli előterjesztés
2017. augusztus 22.
 1. Forrás biztosítása szociális célú tűzifa vásárlásához

 2. Megállapodás Komló Város és kistérségi víziközmű-rendszerek ellátásért felelős önkormányzatainak képviseletéről

2017. szeptember 7.
 1. „Forrás biztosításáról szociális célú tűzifa vásárlásához” tárgyú 39/2017. (VIII.22.) sz. határozat módosítása - szóbeli előterjesztés

 

 

 

 

 

 

 

  Események
Mecsek Zöldút Egyesület magyarorszag.hu komlo.hu