napja van
 • Sarlós Boldogasszony park
 • Szent István Nyomában Hagyományőrző Fesztivál 2017. július 8.
 • Sarlós Boldogasszony szobra

Előterjesztések

2018. évi Képviselő-testületi ülések előterjesztései

 

 

2017. évi Képviselő-testületi ülések előterjesztései

2017. január 17.
 1. Schmidt Károly Zoltán volt polgármester, Mánfa Község díszpolgárának temetése - szóbeli előterjesztés

2017. február 23.
 1. Beszámoló vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről
 2. Mánfa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelettervezet (rendelettervezet, 1. számú melléklet; 2. számú melléklet; 3. számú melléklet; 4. számú melléklet; 5. számú melléklet; 6. számú melléklet)
 3. A települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015. (II.25.) sz. rendelet módosítása
 4. Kultúrház bérleti díjának változtatása
 5. Forgalmi rend változása
 6. A szociális ellátások intézményi térítési díjának módosítása
 7. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat átszervezése, valamint a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyú 40/2016. (XI.9.) sz. képviselő-testületi határozat visszavonása
 8. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (1. számú melléklet; 2. számú melléklet)
 9. ASP rendszer csatlakozási konstrukció - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat benyújtása 
 10. Üzemeltetési és karbantartási szerződés, közigazgatási területen közvilágítási létesítmények üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos tevékenységek ellátására
2017. március 8.

 1. Mánfa Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslata (2/a számú melléklet; 2/b számú melléklet; 3/a számú melléklet; 3/b számú melléklet; 4 számú melléklet)
 2. Mánfa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének elfogadása (rendelettervezet; 1 számú melléklet; 2 számú melléklet; 3 számú melléklet; 4 számú melléklet; 5 számú melléklet; 6 számú melléklet; 7 számú melléklet)
 3. Új etikai kódex elfogadása
 4. Mánfa Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve
 5. Partnerségi rend jóváhagyásával kapcsolatos SZMSZ módosítás
 6. Településrendezési döntések meghozatala
 7. Leselejtezett óvodai eszközök átadása a Szászvári Hársvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde részére - szóbeli előterjesztés
 8. Pécsi Vörös Meteor Sportkör egyesület Petanque Szakosztályának támogatása - szóbeli előterjesztés
2017. április 10.
 1. ASP rendszer csatlakozási konstrukció – KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat benyújtása tárgyú 10/2017. (II.23.) számú határozat módosítása - szóbeli előterjesztés
2017. május 24.
 1. Az anyakönyvvezetői többletszolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
 2. 2017. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat rendelettervezet  és mellékletei
 3. 2016. évi zárszámadási rendelettervezet és mellékletei
 4. Éves ellenőrzési jelentés
 5. Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Mánfa településre vonatkozó 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója
 6. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények 201 évi tevékenységéről szóló beszámoló
 7. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló
 8. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása
 9. Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása
 10. A településrendezési döntések meghozatala tárgyú 16/2017 (III.08.) sz. határozat módosítása
 11. Traktor és kisteherautó értékesítése, a szükséges döntések meghozatala
 12. Kültéri pingpongasztallal és kosárpalánkkal kapcsolatos tájékoztatás
2017. június 26.
 1. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása utólag, határozott időre szóló adómentesség biztosítása érdekében
 2. Beszámoló a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről
 3. Előzetes döntés Komló Város Önkormányzattal történő területcsere kezdeményezéséről (2 melléklet, 3. melléklet)
 4. Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása (mellékletek)
 5. Beszámoló Mánfa Község Önkormányzatának 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről
 6. Mánfai Romákért Érdekvédelmi Egyesület kérelme
 7. Kiskertek használatára vonatkozó bérleti díjak és bérleti szerződés jóváhagyása
 8. Csorba Győző Könyvtár 2016. évi szakmai beszámolója
 9. Óvoda utca 22. társasház alapító okiratának módosítása
2017. július 5.
 1. Traktor és tartozékai, valamint a pótkocsi értékesítése - szóbeli előterjesztés
2017. augusztus 22.
 1. Forrás biztosítása szociális célú tűzifa vásárlásához
 2. Megállapodás Komló Város és kistérségi víziközmű-rendszerek ellátásért felelős önkormányzatainak képviseletéről
2017. szeptember 7.
 1. „Forrás biztosításáról szociális célú tűzifa vásárlásához” tárgyú 39/2017. (VIII.22.) sz. határozat módosítása - szóbeli előterjesztés
2017. szeptember 28.
 1. Döntés víziközmű-szolgáltatással összefüggő eszközhasználati díjról
 2. Víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása ( 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6.melléklet)
 3. Költségvetési rendelet módosítása (2/a melléklet2/b melléklet, 3/a melléklet3/b melléklet, 4 melléklet)
 4. TOP-5.3.1-16 „A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázat benyújtása
 5. Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás
 6. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról (I. félév)
 7. Beszámoló a Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására benyújtott pályázatról
 8. 2/2015 (II.18.) sz. határozat módosítása és a módosított rekreációs célú földhasználati szerződés elfogadása
 9. Előzetes döntés Mánfa Község Településképi Arculati Kézikönyvének, valamint településképi rendeletének megalkotásáról
2017. november 16.
 1. Víziközmű rendszerre vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződések módosítása (1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet)
 2. Mánfa Község egyes reklámhordozókra vonatkozó településképi követelményeiről és az ezekhez kapcsolódó településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
 3. Településrendezési eszközök módosítása során a véleményezési szakban beérkezett vélemények megismerése, elfogadása és a partnerségi egyeztetés lezárása (véleményezési dokumentáció)
 4. A Sikonda-Magyarszék-Mecsekpölöske-Komló kerékpárút átadása Magyarszék, Mecsekpölöske és Komló önkormányzatok számára
2017. november 23.
 1. 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása - szóbeli előterjesztés
2017. december 7. 
 1. 2017. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat (2/a melléklet2/b melléklet, 3/a melléklet, 3/b melléklet4 melléklet)
 2. Mánfa Község Önkormányzata, valamint a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal és a Mánfai Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodásának módosítása
 3. Belső ellenőrzési terv 2018. évre és a 2018-2021. évi stratégiai terv (1. melléklet, 2. melléklet)
 4. A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása
 5. Beszámoló a Mánfai Romákért Érdekvédelmi Egyesület támogatásáról
2017. december 29.
 1. Mánfa község településképi arculati kézikönyvének elfogadása (TAK)
 2. Mánfa településrendezési tervének Napelem-park kialakítását célzó módosításának elfogadása (1. szerkezeti terv2. szerkezeti terv, záróvéleményezési dokumentáció)

 

 

  Események
Mecsek Zöldút Egyesület magyarorszag.hu komlo.hu