xe88 apk Mánfa Község Önkormányzata
napja van
  • Sarlós Boldogasszony park
  • Szent István Nyomában Hagyományőrző Fesztivál 2019. július 6.
  • Sarlós Boldogasszony szobra
  • Sportpark

Kutasd a múltad!

Petőfi Program

A Magyar Nemzeti Levéltár programelemei

„Kutasd a múltad!” - Klubfoglalkozás felnőtteknek

 

A Magyar Nemzeti Levéltár a legtöbb forrást, adatot őrző közgyűjtemény hazánkban, olyan információforrás birtokában van tehát, amelynek segítségével a múlt különböző szempontú és célú megismerése minden állampolgár számára akár részletekbe menően is lehetséges. E lehetőség akkor vehető igénybe hatékonyan, ha a kutató eligazodik az őrző intézményben, ha tudja, hogy mit, hol és hogyan érdemes keresnie. Az MNL egyre több digitális tartalmat publikál, egyre szélesebb tere nyílik az egyéni érdeklődési körnek megfelelő kutatásoknak, és az adatbázisok átgondolt, logikus ismertetése és használatuk bemutatása nagyban segítheti a jövendő és a jelen kutatóinak munkáját. A levéltár munkatársai klubfoglalkozás keretében korlátozottan eredeti források és másolatok segítségével, de alapvetően a digitális gyűjteményre, online adatbázisokra támaszkodva, annak bemutatásával ismertetik az intézményben rejlő lehetőségeket, és végigvezetik az érdeklődőket az online kutatás lépésein. A helyi identitástudat erősítését célzó klubfoglalkozások elméleti és gyakorlati tudásátadás révén valósulnak meg. Az adatbázisok szerkezetének felépítésén túl helyi példákkal szemléltetve mutatják be a levéltári iratanyag sokszínűségét és tartalmának hasznosíthatóságát. A foglalkozásokon résztvevők számára a levéltár munkatársai szakmai tanácsadói és szolgáltatói tevékenységgel is rendelkezésre állnak. A felnőttek számára tervezett klubfoglalkozások során a résztvevők olyan módszertani ismereteket sajátíthatnak el, amelyek segítségével később önállóan végezhetnek akár családtörténet-kutatást, akár a lokális történelem különböző szempontú művelésére is képesek lesznek (pl. iskolatörténet, egyháztörténet, településtörténet, helyi gazdasági és társadalmi kutatások, nemzetiségkutatás stb.). A Magyar Nemzeti Levéltár több mint 70 adatbázisában online elérhető 20 millió digitalizált állományának megismertetésével és a kutatási lehetőségek online kiterjesztésével a településen élők számára is lehetővé válik a forrásanyagokhoz való hozzáférés, valamint azok használata és értelmezése. A felhasználók tudása bővíthető lesz, s mindezzel párhuzamosan erősödik személyes, közösségi és nemzeti identitásuk is. A főbb átadandó ismeretanyag: a magyarországi közgyűjtemények és azon belül kiemelten az MNL által őrzött források ismertetése (mit, hol érdemes keresni, milyen szerkezetben); az alapvető források adattartalma; a digitalizált források fellelhetősége és az adatbázisok használata; főbb kutatási témák és speciális forrásaik; az általános és a speciális, illetve a helyi adatbázisok; kutatásmódszertani alapok; a feltárt adatok feldolgozásának lehetőségei és hasznosításának, publikálásának módja (informatikai lehetőségek; cikkek, kiadványok, online tartalomszolgáltatás); a forrásokban rejlő történeti érték, és érdekesség (szórakoztatva tanulás) lehetőségének megmutatása.

  Események
elektronikus ügyintézés Mecsek Zöldút Egyesület magyarorszag.hu komlo.hu Magyar Falu Program