xe88 apk Mánfa Község Önkormányzata
napja van
  • Sarlós Boldogasszony park
  • Szent István Nyomában Hagyományőrző Fesztivál 2019. július 6.
  • Sarlós Boldogasszony szobra
  • Sportpark

Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése

Támogatást igénylő neve: Mánfa Község Önkormányzata

Konzorciumi partner neve: Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Megvalósítás helyszíne: Mánfa, Baranya megye, Baranya-csatorna belterületi szakasza

Bel-és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza: 1835,5 m

A pályázati konstrukcióból igényelt támogatás (projekt elszámolható költsége): 148 252 399 Ft

Önerő mértéke: 11.729 Ft

A projekt megvalósítási ideje: 2020. január 1. – 2023. december 31.

 

A FEJLESZTÉSSEL ÉRINTETT TERÜLET: Mánfa község Baranya megye északi részén, a Baranya-csatorna mentén, a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzetben fekvő 795 fős település. A község Baranya-csatornától délre eső területei Natura 2000-es oltalom alatt állnak. A község belterületén a Baranya-csatorna 1835,5 m hosszú, a 1+835,5 szelvény és a 66-os sz. főút fölött átívelő híd közötti szakasza képezi a fejlesztéssel érintett területet. A Baranya-csatorna a Budafa utcánál lép be a község belterületére. Keresztezi az Árpád utcát, majd leghosszabb szakaszát tekintve a Fábián utca, időnként az Árpád utca mentén halad nyugati irányba.

A JELENLEGI ÁLLAPOT BEMUTATÁSA : A Baranya-csatorna Mánfa közigazgatási területére eső szakasza természetes, ősi jellegű víztest. A vízfolyás természetes módon építi és mossa parvonalát, így számos kanyarulat és partfalomlás jellemzik. A kanyarulatok és omlások elősegítik az esőzések alkalmával az erdőből és a mezőgazdasági területekről érkező hordalék felhalmozódását, mely révén a patak vize Mánfa belterületén felduzzad és veszélyezteti a lakó és középületeket. 2010 és 2019 években a jelentős mennyiségű csapadék következtében a településen több alkalommal is árvízi védekezésre és a bekövetkezett károk enyhítésére volt szükség, melyet a támogatási kérelemhez mellékelt vis maior dokumentáció is alátámaszt.

A PROJEKT ÁTFOGÓ CÉLJA:  a „Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra” című dokumentumban foglaltakkal és az 5. számú EU Tematikus Céllal összhangban Mánfa település éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásának elősegítése, a csapadékvíz okozta károk kockázatának megelőzése és a kockázatkezelés előmozdítása.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA:  Önállóan támogatható tevékenység 3.1.1 C) a) tevékenység keretében a Baranya-csatorna Mánfa község belterületén húzódó 1835,5 m hosszú szakaszának mederrehabilitációja, ezen belül: - Meder „jó karba helyezése” (növényzettől és egyéb lefolyást akadályozó anyagoktól való megtisztítása). Ezt a feladatot az önkormányzat folyamatosan gyakorolja, közmunkások alkalmazásával. A munkavégzés segédmunka alkalmazásával történik. - A vízfolyás síkrajzi vonalvezetésének alakítása (a meder részére kijelölt ingatlanokon való terelés biztosítása). A meder az évek folyamán folyamatos kimosódások, földcsuszamlások és akadályok miatt átalakult, a magánterületek irányába eltolódott. - Mederesés és mederszelvény helyes kiválasztása, korrekciója. A meder kialakítása méretezett formában, a vízgyűjtőn összegyülekezett víz mennyiségének megfelelő szelvényben kerül elvezetésre. Önállóan nem támogatható, választható tevékenység 3.1.2 a) és f) pontjai keretében: - Műtárgyak építése (átereszek, gyalogos és jármű átjárók átépítése, oldalági becsatlakozások hordalékfogóval történő ellátása). A meder szűkületeket okozó műtárgyakat, átereszeket, bejárókat át kell építeni.

ILLESZKEDÉS A FELHÍVÁS CÉLJAIHOZ:  Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz A fejlesztés az alábbiak szerint járul hozzá Baranya Megye Integrált Területi Programjában megfogalmazott célokhoz. A helyi gazdaságok fejlesztésének és a tartós növekedésre képes gazdaság megteremtésének alapfeltétele az adott településen elérhető alapinfrastruktúra megfelelően magas színvonala. A gazdaság alapját jelentő infrastrukturális fejlesztések és a gazdasági fejlődésre negatívan kiható környezeti tényezők mérséklése a helyi gazdaságok fejlesztése és a tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése irányába hat. A vízkár veszélyeztetettség csökkentését célzó fejlesztések révén csökkennek lakosság által védekezésre és kárelhárításra fordított idő és anyagi erőforrások

ILLESZKEDÉS A VÍZGYŰJTŐGAZDÁLKODÁSI TERVHEZ: Az 1-12 Kapos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv célja többek között a 8.2.4.2 pontban megfogalmazott „Hidromorfológiai viszonyok javítása a hosszirányú átjárhatóságon kívül (vízfolyások és állóvizek morfológiai szabályozottságának csökkentése)”. A vízgyűjtő-gazdálkodási terv a vízfolyások medrének szabályozása helyett a vízfolyás típusától függő mederrehabilitációt támogatja az emberi igények kielégítésével. A Baranya-csatorna Mánfa belterületén futó szakaszának hatásos korrekciójára évtizedek óta nem került sor. A mederben lévő kanyarulatok, partfal omlások elősegítik az uszadék felhalmozódását, és az árvizek kialakulását. A projekt keretében megvalósuló és az intézkedés által is támogatott felhalmozódott iszap és mederbeli növényzet egyszeri eltávolítása, a mederforma és a meder morfológiai korrekciója.

 

  Események
elektronikus ügyintézés Mecsek Zöldút Egyesület magyarorszag.hu komlo.hu Magyar Falu Program