xe88 apk Mánfa Község Önkormányzata
napja van
  • Sarlós Boldogasszony park
  • Szent István Nyomában Hagyományőrző Fesztivál 2019. július 6.
  • Sarlós Boldogasszony szobra
  • Sportpark

II. Ütem, Záportárazók

- a kedvezményezett neve:                         - MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

- a projekt címe:                                           - „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén - II. ütem”

- a szerződött támogatás összege:              - 99 728 298 Ft

- a támogatás mértéke (%-ban):                   - 100 %

- a projekt kezdésének dátuma:                    - 2022.01.01.

- a projekt fizikai befejezési dátuma:             - 2023.12.14.

- projekt azonosító száma:                            - TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00066

 

Mánfa Község Önkormányzata a település egészére vonatkozóan tervezte a csapadék- és belvíz elvezető hálózatának fejlesztését. Tekintettel a település egészére vonatkozó fejlesztési forrás igény előre prognosztizált magas mértékére, több ütemben kívánta megoldani a vízelvezetését.

A projektjeiben, egymásra épülő szemlélettel valósítja meg a fejlesztés egyes lépcsőit.

A II. ütemben tervezett további fejlesztés víz elvezetés szempontjából egy jelentős részének befogadója- és levezetője a Baranya csatorna.

A csapadékvíz rendezés a településen a biztonságos vízelvezetés érdekében szükséges:

- A település belterületére érkező nagy intenzitású csapadékvíz az erdő területekről nagy mennyiségű hordalékot hoz magával. Nyári zivatarok esetén elönti a belterület burkolt útjait, iszap tölti fel a meglévő árkokat.

A meglévő műtárgyak jókarba helyezése, a befogadó Baranya-csatornába csatlakozás előtt hordalékfogók létesítése majd csapadékvíz visszatartó műtárgy létesítése szükséges.

- Meder „jó karba helyezése” (növényzettől és egyéb lefolyást akadályozó anyagoktól való megtisztítása).

- Mederesés és mederszelvény helyes kiválasztása, korrekciója. A meder kialakítása méretezett formában, a vízgyűjtőn összegyülekezett víz mennyiségének megfelelő szelvényben kerül elvezetésre.

- Műtárgyak építése, jó karba helyezése (átereszek, gyalogos és jármű átjárók átépítése, oldalági becsatlakozások).

 

Projekt tartalma:

1. Német utcai árok

A terület közvetlenül a külterületről érkező csapadékvizek korlátozott tovább vezetését tartalmazza. A meglévő árok időszakos vízfolyás, mely É-i irányból szállítja a vizet a lekott belterületre. Befogadója a Baranya csatorna.

A Fábián Béla utca keresztezése előtt hordalékfogóba az érkező csapadékvizet burkolt árokszakasszal kell irányítani. A meglévő műtárgyakat jó karba kell helyezni.

A víz helybentartása a rendezett földmederben biztosítható.

Mederburkoló elem É-i irányból az utca É-i oldalán 25 m

Meglévő hordalékfogó jó karba helyezése, a híd alatti átvezetés után a meglévő kitorkolló műtárgyat át kell építeni.

Meder bozótmentesítése, profilozása 720 m hosszban

Az érintett területek:

5052, 5367 és 5241 hrsz

2. Budafai utca csapadékvíz elvezetése

Budafai településrész irányából érkező Baranya csatorna a Budafa utca D-i oldalán a völgy kiszélesedő területén halad. Nagy intenzitású csapadékvíz esetén a területet mint egy árterületet önti el. A lakott belterület védelme érdekében, valamint a vízvissztartási elvet szem előtt tartva a területen zápor tározó kialakítását tervezzük.

Burkolt árok K-i irányból 30 m

Tervezett záportároló kialakítása bevezető műtárgy és elvezető zsilip műtárgy létesítésével

Burkolt mederelemmel árok építése a belterületi árokszakaszig 102 m hosszban

Az érintett területek:

0476 és 5212/4 hrsz

  Események
elektronikus ügyintézés Mecsek Zöldút Egyesület magyarorszag.hu komlo.hu Magyar Falu Program