xe88 apk Mánfa Község Önkormányzata
napja van
 • Sarlós Boldogasszony park
 • Szent István Nyomában Hagyományőrző Fesztivál 2019. július 6.
 • Sarlós Boldogasszony szobra
 • Sportpark

2020 Előterjesztések

2020. évi Képviselő-testületi ülések előterjesztései

Veszélyhelyzetben hozott döntések előterjesztései
 1. Együttműködési megállapodás kötése a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-vel - melléklet
 2. 5306 helyrajzi számú beépítetlen terület értékesítése - melléklet
 3. A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi beszámolója
 4. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa által elfogadott határozatok jóváhagyása
 5. Ellátási szerződés kötése a Palliatív Humán Szolgáltató Központtal népkonyha működtetésére - melléklet
 6. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyásáról
 7. A kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezése
 8. Határozati-javaslat - Működési célú pénzeszköz átadása
 9. Belső ellenőrzési terv 2021. évre és a 2021-2024. évi stratégiai terv
 10. Határozati-javaslat - A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyásáról
 11. Költségvetési rendeletmódosítási javaslat - melléklet
2020. szeptember 30.
 1. Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosítása
2020. szeptember 23.
 1. 2020. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat - melléklet
 2. A Vízközmű-szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása - 1.sz. melléklet - 2.sz. melléklet - 3. sz. melléklet - 4.sz. melléklet
 3. Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás jóváhagyása
 4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 5. Alpolgármester részére tiszteletdíj megállapítása
 6. Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
 7. Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Ügyrendje módosításának jóváhagyása
 8. A Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-TKK/2020 kódszámú, " Építési telek kialakítása, közművesítés" megnevezésű projekt benyújtásáról utólagos tájékoztatás - 1.sz. melléklet - 2. sz. melléklet
2020. augusztus 24.
 1. Forrás biztosítása szociális célú tűzifa vásárlásához
 2. 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozás
2020. július 8.
 1. TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú, „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” megnevezésű projektben biztosított támogatásról történő lemondás
 2. Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására-pályázat beadása
2020. július 1.
 1. 2019. évi zárszámadási rendelettervezet - 1-9.sz. melléklet - 10.sz. melléklet - 11.sz. melléklet
 2. 2020. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat - melléklet
 3. 5347/5 és 5345/1. helyrajzi számú beépítetlen területek értékesítése - 1.sz.melléklet - 2.sz. melléklet
 4. Éves ellenőrzési jelentés - melléklet
 5. Beszámoló a veszélyhelyzet alatt hozott döntésekről - melléklet
 6. Csorba Győző Könyvtár 2019. évi beszámolója - melléklet
 7. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló
 8. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények 2019. évi tevékenységükről szóló beszámoló - 1.sz. melléklet - 2.sz. melléklet - 3.sz. melléklet
2020. június 24.
 1. A Baranya-Víz Zrt. igénybejelentése lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására
Veszélyhelyzetben hozott döntések előterjesztései
 1. TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú pályázati konstrukció keretében a „Mánfa csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése 2” megnevezésű közbeszerzés érvénytelenítése, új közbeszerzés megindítása - 1. sz. melléklet - 2. sz. melléklet - 3. sz. melléklet
 2. A települési támogatásokról, valamint szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015. (II.25.) sz. rendelet módosítása
 3. A Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2019. (X.22.) sz. rendelet módosítása
 4. Mánfa Község területén a fűnyírás vállalkozó általi megvalósítása
2020. március 4.
 1. 2019. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat - melléklet
 2. Mánfa Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelete - Rendelet - melléklet
 3. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa által elfogadott határozatok jóváhagyása - melléklet
 4. Helyi kitüntetések adományozásáról szóló rendelet módosítása
 5. Javaslat a 2020. évi kitüntetések adományozására - melléklet
2020. február 19.
 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról - melléklet
 2. 2020. évi költségvetési rendelet - Rendelet tervezet - melléklet
 3. Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása - mellékletei
 4. Mánfa Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
 5. Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása
 6. A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás módosítása
 7. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa által elfogadott határozatok jóváhagyása
 8. Beszámoló a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről
2020. február 6.
 1. Mánfa Község Önkormányzat Közbeszerzési terve
 2. TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú pályázati konstrukció keretében a „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” megnevezésű közbeszerzés megindítása - mellékletei
 3. Az állami fenntartású iskolák felvételi körzeteinek véleményezése - melléklet
  Események
elektronikus ügyintézés Mecsek Zöldút Egyesület magyarorszag.hu komlo.hu Magyar Falu Program