napja van
  • Sarlós Boldogasszony park
  • Szent István Nyomában Hagyományőrző Fesztivál 2017. július 8.
  • Sarlós Boldogasszony szobra

Határozatok

2017. évi Képviselő-testületi határozatok

1/2017. (I.17.) Schmidt Károly Zoltán volt polgármester, Mánfa Község díszpolgárának temetése

2/2017. (II.23.) Beszámoló vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről

3/2017. (II.23.) Mánfa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelettervezete

4/2017. (II.23.) Házi segítségnyújtás szolgáltatás igénybevételének támogatása

5/2017. (II.23.) Kultúrház bérleti díjának változtatása

6/2017. (II.23.) Forgalmi rend változása

7/2017. (II.23.) Szociális ellátások intézményi térítési díjának módosítása

8/2017. (II.23.) Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat átszervezése, valamint a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyú 40/2016. (XI.9.) sz. képviselő-testületi határozat visszavonásáról.

9/2017. (II.23.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

10/2017. (II.23.) ASP rendszer csatlakozási konstrukció - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat benyújtása

11/2017. (II.23.) Üzemeltetési és karbantartási szerződés, közigazgatási területen közvilágítási létesítmények üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos tevékenységek ellátása

12/2017. (III.08.) Mánfa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének elfogadása

13/2017. (III.08.) Köztisztviselői Etikai Kódex

14/2017. (III.08.) Mánfa Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve

15/2017. (III.08.) Partnerségi rend jóváhagyásával kapcsolatos SZMSZ módosítása

16/2017. (III.08.) Településrendezési döntések meghozatala

17/2017. (III.08.) Leselejtezett óvodai eszközök átadása a Szászvári Hársvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde részére

18/2017. (III.08.) Pécsi Vörös Meteor Sportkör egyesület Petanque Szakosztályának támogatása

19/2017. (IV.10.) ASP rendszer csatlakozási konstrukció – KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat benyújtása tárgyú 10/2017. (II.23.) számú határozat módosítása

20/2017. (IV.10.) Baranya-Víz Zrt. díjtámogatás igénylése

21/2017. (V.24.) Éves ellenőrzési jelentés

22/2017. (V.24.) Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Mánfa településre vonatkozó 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója

23/2017. (V.24.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója

24/2017. (V.24.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója

25/2017. (V.24.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás megállapodásának módosítása

26/2017. (V.24.) Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása

27/2017. (V.24.) A településrendezési döntések meghozatala tárgyú 16/2017. (III. 08.) sz. határozat módosítása

28/2017. (V.24.) Traktor és kisteherautó értékesítése, a szükséges döntések meghozatala

29/2017. (V.24.) Kültéri pingpongasztallal és kosárpalánkkal kapcsolatos tájékoztatás

30/2017. (VI.26.) Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló

31/2017. (VI.26.) Előzetes döntés Komló Város Önkormányzattal történő területcsere kezdeményezéséről

32/2017. (VI.26.) Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása

33/2017. (VI.26.) Mánfa Község Önkormányzatának 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló

34/2017. (VI.26.) Mánfai Romákért Érdekvédelmi Egyesület kérelme

35/2017. (VI.26.) Kiskertek használatára vonatkozó bérleti díjak és bérleti szerződés jóváhagyása

36/2017. (VI.26.) Csorba Győző Könyvtár 2016. évi szakmai beszámolója

37/2017. (VI.26.) Mánfa, Óvoda utca 22. társasház alapító okiratának módosítása

38/2017. (VII.5.) Traktor és tartozékai, valamint a pótkocsi értékesítése

39/2017. (VIII.22.) Forrás biztosításáról szociális célú tűzifa vásárlásához

40/2017. (VIII.22.) Megállapodás Komló Város és kistérségi víziközmű-rendszerek ellátásért felelős önkormányzatainak képviseletéről

41/2017. (IX.7.) „Forrás biztosításáról szociális célú tűzifa vásárlásához” tárgyú 39/2017. (VIII.22.) sz. határozat módosítása

  Események
Mecsek Zöldút Egyesület magyarorszag.hu komlo.hu