xe88 apk Mánfa Község Önkormányzata
napja van
  • Sarlós Boldogasszony park
  • Szent István Nyomában Hagyományőrző Fesztivál 2019. július 6.
  • Sarlós Boldogasszony szobra
  • Sportpark

Határozatok

2023. évi Képviselő-testületi határozatok

43/2023. (VI.26.) Csorba Győző Könyvtár 2022. évi beszámolója - melléklet

42/2023. (VI.26.) „Nyári diákmunka 2023.” munkaerőpiaci programhoz önerő biztosítása

41/2023. (VI.26.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésein hozott határozatok jóváhagyása

40/2023. (VI.26.) Beszámoló a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről

39/2023. (VI.26.) Pályázat benyújtása A Magyar Falu Program keretében „Út, híd, járda építése/felújítása” (MFP-UHJ/2023) számú alprogramra

38/2023. (VI.26.) Mánfa, beszerzési eljárás megindítása az ipari térfigyelő kamera rendszer kiépítéséhez

37/2023. (VI.26.) A BARANYA-VÍZ Zrt. 2022. évi beszámolójának elfogadása és 2023. május 24-i határozatainak jóváhagyása

36/2023. (VI.26.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

35/2023. (V.22.) Pénzeszköz átadás a Mánfai Sportegyesület részére

34/2023. (V.22.) nzeszköz átadás a Mánfa Fejlődéséért Egyesület részére

33/2023. (V.22.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésein hozott határozatok jóváhagyása

32/2023. (V.22.) Beszámoló Mánfa Község Önkormányzatának 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

31/2023. (V.22.) 3. sz. fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés 1. sz. módosítása

30/2023. (V.22.) Éves ellenőrzési jelentés - melléklet

29/2023. (V.22.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

28/2023. (V.15.) Mánfa, Budafa és a Malomhegy utcai ingatlanokon felújítási feladatok elvégzéséhez vállalkozó kiválasztása beszerzési eljárás megindítása

27/2023. (V.15.) A Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén 2019, TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó szemléletformálási tevékenység ellátására vállalkozó kiválasztása

26/2023. (V.15.) Fedezet biztosítása a Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén 2019, TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó telekcsoport újraosztási dokumentáció elkészítéséhez

25/2023. (IV.24.) A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása

24/2023. (IV.24.) Forrás biztosítása szociális célú tűzifa vásárlásához

23/2023. (IV.24.) Mánfa Község Önkormányzat enerigamegtakarítási tervének jóváhagyásáról szóló 48/2022. (X.18.) számú határozat módosítása

22/2023. (IV.24.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

21/2023. (IV.14.) a Határtető 0598/21 hrsz-ú ingatlan eladásáról szóló 7/2023. (II.20.) számú határozat módosítása

20/2023. (IV.14.) A BARANYA-Víz Zrt. egyes törzsrészvényeinek kiadása, az önkormányzati víziközmű vagyon Magyar Államnak történő átadására vonatkozó Tranzakciós Szerződés tartalmának jóváhagyása, valamint BARANYA-Víz Zrt. Alapszabályának módosítása

19/2023. (III.06.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésein hozott határozatok jóváhagyásáról

18/2023. (III.06.) A Baranya-Víz Zrt. igénybejelentése lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására

17/2023. (III.06.) Mánfa Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

16/2023. (III.06.) a Volkswagen Transporter típusú gépjármű eladásának újratárgyalásáról

15/2023. (II.20.) Az energiaválság miatt Mánfa község közvilágítását érintő változások” tárgyú 60/2022. (XII.12.) sz. határozat módosítása

14/2023. (II.20.) Beszámoló a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről

13/2023. (II.20.) Renault Trafic típusú falubusz bérleti díjának meghatározása

12/2023. (II.20.) Kultúrház bérleti díjának módosítása

11/2023. (II.20.) Volkswagen Transporter típusú gépjármű eladása

10/2023. (II.20.) TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00039 számú pályázati konstrukció keretében a „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfán 2. ütem” megnevezésű nyílt közbeszerzési eljárás megindítása

9/2023. (II.20.) 66. számú főút Pécs-Sásd közötti szakaszának 11,5 tonnás burkolatmegerősítés engedélyezéséhez, kisajátításhoz és megvalósításához Mánfa község közigazgatási területét érintően szükséges, Mánfa község településrendezési eszközének egyszerűsített eljárásban történő módosítása kapcsán a megalapozó vizsgálatok és alátámasztó javaslatok tartalmi követelményeit megállapító főépítészi feljegyzés jóváhagyása

8/2023. (II.20.) Mánfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása

7/2023. (II.20.) Határtető 0598/21 hrsz-ú ingatlan eladása

6/2023. (II.20.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

5/2023. (I.30.) Az állami fenntartású iskolák felvételi körzeteinek véleményezése

4/2023. (I.30.) 66. számú főút Pécs-Sásd közötti szakaszának 11,5 tonnás burkolatmegerősítés engedélyezéséhez, kisajátításhoz és megvalósításához Mánfa község közigazgatási területét érintően szükséges, Mánfa község településrendezési eszközének egyszerűsített eljárásban történő módosítása - településfejlesztési döntés

3/2023. (I.30.) Játszótér fejlesztése Mánfán című TOP PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00013 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőr kiválasztása és „Mánfa Község Önkormányzat eseti beszerzési szabályzata”

2/2023. (I.30.) Mánfa Község Önkormányzat 2023. évi Közbeszerzési terve és Eseti Közbeszerzési szabályzat 2023

1/2023. (I.30.) A Mánfa Község Önkormányzata tulajdonában álló víziközmű-vagyon Magyar Állam részére történő önkéntes átruházásának előkészítése

2022. évi Képviselő-testületi határozatok

63/2022. (XII.12.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás üllésein hozott határozatok jóváhagyása

62/2022. (XII.12.) 3. sz. fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata és új szerződés kötése

61/2022. (XII.12.) A BARANYA-Víz Zrt. közgyűlésének írásbeli határozathozatala során Mánfa Község Önkormányzata képviseletében leadott szavazat jóváhagyása - melléklet

60/2022. (XII.12.) Az energiaválság miatt Mánfa község közvilágítását érintő változások

59/2022. (XII.12.) A közvilágítás mértékéről szóló önkormányzati rendelet elfogadása

58/2022. (XI.28.) Működési célú pénzeszköz átadása

57/2022. (XI.28.) A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási megállapodása módosításának jóváhagyása

56/2022. (XI.28.) Kiskertek használatára vonatkozó új rekreációs célú földhasználati szerződés jóváhagyásáról

55/2022. (XI.28.) Belső ellenőrzési terv 2023. évre és a 2023-2026. évi stratégiai terv

54/2022. (XI.28.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

53/2022. (XI.14.) Játszótér fejlesztése Mánfán című TOP PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00013 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó kivitelező kiválasztása beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása és új eljárás megindítása

52/2022. (X.18.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésein hozott határozatok jóváhagyása

51/2022. (X.18.) A kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezése

50/2022. (X.18.) A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása

49/2022. (X.18.) A Játszótér fejlesztése Mánfán című TOP PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00013 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó kivitelező kiválasztásáról

48/2022. (X.18.) Mánfa Község Önkormányzat enerigamegtakarítási tervének jóváhagyása

47/2022. (IX.27.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

46/2022. (IX.20.) Mánfa Község Önkormányzata tulajdonában álló víziközmű-vagyonnak a Magyar Államra történő önkéntes átruházására irányuló szerződési feltételek meghatározása - melléklet

45/2022. (IX.19.) Víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása

44/2022. (VIII.29.) Forrás biztosítása szociális célú tűzifa vásárlásához

43/2022. (VIII.29.) Döntés a 2022. szeptember 1-től induló hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programról

42/2022. (VIII.29.) Új közszolgáltatási szerződés kötése a Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel.

41/2022. (VIII.29.) 2023. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozás

40/2022. (VIII.29.) A víziközmű-vagyonnak a Magyar Államra történő önkéntes átruházására irányuló Integrációban történő részvételre vonatkozó szándéknyilatkozat

39/2022. (VIII.11.) A VP6-19.2.1-61-3-17 kódszámú felhívás változás bejelentésének elfogadása

38/2022. (VII.27.) „Nyári diákmunka 2022.” munkaerőpiaci programhoz önerő biztosítása

37/2022. (VII.20.) A Játszótér fejlesztése Mánfán című TOP PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00013 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó tervező kiválasztásáról

36/2022. (VII.1.) „Nyári diákmunka 2022.” munkaerőpiaci programhoz önerő biztosítása

35/2022. (VII.1.) Közfoglalkoztatási programok hatósági szerződésének hosszabbítása miatt önerő biztosítása

34/2022. (VI.29.) Pénzeszköz átadás a Mánfai Sportegyesület részére

33/2022. (VI.29.) Pénzeszköz átadás a Roma Herba Misszió Pécs-Mánfa-Komló Egyesület részére

32/2022. (VI.29.) Pénzeszköz átadás a Mánfa Fejlődéséért Egyesület részére

31/2022. (VI.29.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésein hozott határozatok jóváhagyása

30/2022. (VI.29.) Beszámoló a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről

29/2022. (VI.29.) Csorba Győző Könyvtár 2021. évi beszámolója

28/2022. (VI.29.) Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási megállapodása módosításának elfogadása

27/2022. (VI.29.) TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 számú pályázati konstrukció keretében a „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” megnevezésű projekthez többletforrás biztosítása

26/2022. (VI.29.) A BARANYA-VÍZ Zrt. 2021. évi beszámolójának elfogadása és 2022. május 27-i határozatainak jóváhagyása

25/2022. (V.25.) Falugondnoki álláshely betöltése

24/2022. (V.25.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésein hozott határozatok jóváhagyása

23/2022. (V.25.) Beszámoló Mánfa Község Önkormányzatának 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

22/2022. (V.25.) A Mánfán létesítendő sporttelephez kapcsolódó ingatlanvásárlás

21/2022. (V.25.) Éves ellenőrzési jelentés

20/2022. (V.25.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

19/2022. (IV.27.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésein hozott határozatok jóváhagyása

18/2022. (IV.27.) A Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén - II. ütem, TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00039 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó ingatlanvásárlás

17/2022. (IV.27.) Mánfa, 5152 hrsz-ú ingatlan eladása

16/2022. (IV.27.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

15/2022. (IV.6.) A Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén - II. ütem, TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00039 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó tervező, műszaki ellenőr, és a közbeszerzési szakértő feltételes kiválasztásáról

14/2022. (III.9.) A falugondnoki álláshelyre pályázat kiírása

13/2022. (III.9.) Mánfa Község Önkormányzat 2022. évi Közbeszerzési terve

12/2022. (III.9.) 2022. évi költségvetési rendelet

11/2022. (II.23.) Az állami fenntartású iskolák felvételi körzeteinek véleményezése

10/2022. (II.23.) Beszámoló a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről

9/2022. (II.23.) 2022. évi költségvetési rendeletről

8/2022. (II.23.) Mánfa Község Helyi Választási Bizottsága póttagjának megválasztása

7/2022. (II.23.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

6/2022. (II.16.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról- Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcímen

5/2022. (II.16.) A 3/2022. (I.26.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről

4/2022. (II.16.) A Baranya-Víz Zrt. igénybejelentése lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására

3/2022. (I.26.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról- Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcímen

2/2022. (I.26.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról

1/2022. (I.13.) A TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú, Élhető települések című pályázati kiírásra „Játszótér fejlesztése Mánfán” című pályázat benyújtásáról

 

2021. évi Képviselő-testületi határozatok

69/2021. (XII.16.) Adó visszatérítési - alszámla nyitási javaslat

68/2021. (XII.16.) Mánfa Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

67/2021. (XII.8.) Belső ellenőrzési terv 2022. évre és a 2022-2025. évi stratégiai terv - mellékletek

66/2021. (XII.8.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

65/2021. (XII.2.) 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása – F.J.

64/2021. (XII.2.) 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása – J.T.

63/2021. (XII.2.) 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása – F. A.

62/2021. (XII.2.) 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása – F.D.

61/2021. (XII.2.) 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása – J. K. K.

60/2021. (XI.29.) Döntés a térfigyelő kamerák kihelyezésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról

59/2021. (XI.29.) Takács Zsolt polgármester jutalmazása

58/2021. (XI.24.) Működési célú pénzeszköz átadása

57/2021. (XI.24.) Pénzeszköz átadás a Mánfa Fejlődéséért Egyesület részére

56/2021. (XI.24.) Döntés a Mánfa, Budafa utca 17. szám alatti ingatlan megvásárlásáról

55/2021. (X.27.) A kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezéséről

54/2021. (X.27.) TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 számú pályázati konstrukció keretében a „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” megnevezésű közbeszerzés keretében a kivitelező kiválasztása feltételes eljárás eredményhirdetéséről és az eljárást lezáró döntés meghozataláról

53/2021. (X.14.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésein hozott határozatok jóváhagyásáról

52/2021. (X.14.) a nemzetiségi önkormányzattal kötött közigazgatási szerződés felülvizsgálatáról

51/2021. (X.14.) A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosításáról

50/2021. (X.14.) A MFP-UHK/2021 kódszámú, „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” megnevezésű pályázat benyújtásához kapcsolódó tervezési feladatokról Mánfa község külterületén

49/2021. (X.14.) a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

48/2021. (X.14.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról

47/2021. (IX.23.) Víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása

46/2021. (IX.3.) Mánfa Község Településrendezési eszközeinek 2021. évi 1. sz. módosítása véleményezési szakaszának lezárása

45/2021. (VIII.25.) a Mánfa, Fábián Béla u. 12. szám alatti ingatlanban felhalmozódott lom hulladék konténerben történő elszállításáról, valamint ártalmatlanításáról

44/2021. (VIII.25.) a Mánfai Sportegyesület támogatásáról

43/2021. (VIII.25.) Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatására benyújtott pályázat utólagos jóváhagyásáról

42/2021. (VIII.25.) 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozásról

41/2021. (VIII.25.) forrás biztosításáról a szociális célú tűzifa vásárlásához

40/2021. (VIII.11.) TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 számú pályázati konstrukció keretében a „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” megnevezésű közbeszerzés eredménytelenné nyilvánítása és új feltételes eljárás megindítása

39/2021. (VII.21.) Szociális étkeztetés szakmai program módosításáról

38/2021. (VII.21.) Falugondnok munkaruha-juttatási szabályzatának elfogadásáról

37/2021. (VII.21.) Falugondnoki szakmai program módosításáról

36/2021. (VII.21.) a 28/2021. (VI.23.) sz. határozat módosításáról

35/2021. (VII.21.) A Mánfa községet átszelő Baranya-csatorna meder (5240 hrsz.) és a 5367 hrsz.-ű árok, valamint a kapcsolódó műtárgyak felújításának EBR 450546 Vis Maior pályázathoz tartozó kivitelező kiválasztásához többletforrás biztosításáról és eredményhirdetésről

34/2021. (VII.21.) TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 számú pályázati konstrukció keretében a „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” megnevezésű közbeszerzés érvénytelenítéséről és új feltételes eljárás megindításáról

33/2021. (VI.23.) Csorba Győző Könyvtár 2020. évi beszámolójáról - melléklet

32/2021. (VI.23.) Falunap szervezése

31/2021. (VI.23.) a Mánfa Fábián Béla u. 12. szám alatti Önkormányzati tulajdonú ingatlanok eladásáról

30/2021. (VI.23.) a „Mánfai Mozaik” elnevezésű újság megjelentetéséről

29/2021. (VI.23.) TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 számú pályázati konstrukció keretében a „Mánfa csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése” megnevezésű nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról

28/2021. (VI.23.) A Mánfa községet átszelő Baranya-csatorna meder (5240 hrsz.) és a 5367 hrsz.-ű árok, valamint a kapcsolódó műtárgyak felújításának EBR 450546 Vis Maior pályázathoz tartozó műszaki ellenőr kiválasztásáról

27/2021. (VI.14.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozat-tervezetének jóváhagyásáról

26/2021. (VI.2.) Éves ellenőrzési jelentés 2020. 

25/2021. (VI.2.) A Mánfa községet átszelő Baranya-csatorna meder (5240 hrsz.) és a 5367 hrsz.-ű árok, valamint a kapcsolódó műtárgyak felújításának EBR 450546 Vis Maior pályázat közbeszerzési ajánlatkérése - 1. melléklet

24/2021. (V.28.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozat-tervezetének jóváhagyásáról 

23/2021. (V.25.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyásáról 

22/2021. (V.21.) A Baranya-Víz Zrt. igénybejelentése lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására

21/2021. (V.19.) Mánfa Község Önrkományzat 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámolójáról

20/2021. (V.7.) az 5016/3 és az 5016/1 hrsz-ú ingatlanok vételárának egy összegben történő kifizetéséről

19/2021. (IV.30.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatának jóváhagyása- melléklet

18/2021. (IV.26.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatának jóváhagyásáról

17/2021. (IV.22.) a Mánfa 5371/1/A/3, 5371/1/A/4 és 5371/1/A/5 ingatlanok értékesítéséről

16/2021. (IV.14.) a Mánfa, Forrás köz 5. szám alatti lakóingatlan előtti javítás anyagköltségének megtérítéséről

15/2021. (IV.14.) a 4. sz. házi gyermekorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról

14/2021. (III.31.) Mánfa Község Önkormányzat 2021. évi Közbeszerzési Tervéről 

13/2021. (III.29.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatának jóváhagyásáról

12/2021. (III.16.) a 9/2021. (III.1.) sz. határozat módosításáról

11/2021. (III.11.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyásáról

10/2021. (III.10.) a 2021. évi költségvetési rendeletről 

9/2021. (III.1.) a közfoglalkoztatási programra önerő biztosításáról

8/2021. (II.25.) a Helyi Építési Szabályzat módosításáról

7/2021. (II.24.) a 2021. évi költségvetés I. fordulós tárgyalásáról

6/2021. (II.22.) Üzemeltetési és karbantartási szerződés, közigazgatási területen közvilágítási létesítmények üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos tevékenységek ellátásáráról

5/2021. (II.17.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyásáról

4/2021. (II.12.) Beszámoló a TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00039 azonosítószámú, „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa község belterületén 2. ütem” megnevezésű pályázat benyújtásáról

3/2021. (II.8.) Az állami fenntartású iskolák felvételi körzeteinek véleményezéséről

2/2021. (I.22.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyásáról

1/2021. (I.8.) Döntés a Helyi Építési Szabályzat módosításáról

2020. évi Képviselő-testületi határozatok

57/2020. (XII.18.) A 2020. évi költésgvetési rendelet módosításáról

56/2020. (XII.16.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyásáról

55/2020. (XII.11.) Belső ellenőrzési terv 2021. évre és a 2021-2024. évi stratégiai terv

54/2020. (XII.11.) Működési célú pénzeszköz átadása

53/2020. (XII.4.) 2020. évi Bura Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról – Fazekas Dániel

52/2020. (XII.4.) 2020. évi Bura Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról – Fazekas Andor

51/2020. (XII.4.) 2020. évi Bura Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról – Jámbor Kata

50/2020. (XII.4.) 2020. évi Bura Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról – Boda Laura

49/2020. (XII.3.) A kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezéséről

48/2020. (XII.3.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyásáról

47/2020. (XI.27.) Ellátási szerződés kötése a Palliatív Humán Szolgáltató Központtal népkonyha működtetésére

46/2020. (XI.27.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa által elfogadott határozatok jóváhagyása

45/2020. (XI.27.) a Komlói Közös Öbnkormányzati Hivatal 2019. évi beszámolójáról

44/2020. (XI.27.) az 5306 helyrajzi számú beépítetlen terület értékesítéséről

43/2020. (XI.23.) Együttműködési megállapodás kötése a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-vel

42/2020. (IX.30.) a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

41/2020. (IX.23.) a 2020. évi kitüntetésekről szóló 14/2020. (III.4.) sz. határozat módosításáról

40/2020. (IX.23.) utólagos tájékoztatás a Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-TKK/2020 kódszámú, "Építési telek kialakítása, közművesítés" megnevezésű projekt benyújtásáról - 1. sz.melléklet - 2.sz.melléklet

39/2020. (IX.23.) a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Ügyrendje módosításának jóváhagyásáról

38/2020. (IX.23.) Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

37/2020. (IX.23.) az alpolgármester részére tiszteletdíj megállapításáról

36/2020. (IX.23.) a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló

35/2020. (IX.23.) a Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

34/2020. (IX.23.) A Vízközmű-szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyásáról - 1.sz. melléklet - 2. sz. melléklet - 3. sz. melléklet - 4.sz. melléklet

33/2020. (VIII.24.) a 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozásról

32/2020. (VIII.24.) a forrás biztosításáról szociális célú tűzifa vásárlásához

31/2020. (VII.8.) Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására-pályázat beadása

30/2020. (VII.8.) TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú, „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” megnevezésű projektben biztosított támogatásról történő lemondás

29/2020. (VII.1.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények 2019. évi tevékenységükről szóló beszámolóról - 1.melléklet - 2. melléklet - 3. melléklet

28/2020. (VII.1.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóról - melléklet

27/2020. (VII.1.) a Csorba Győző Könyvtár 2019. évi beszámolójáról - melléklet

26/2020. (VII.1.) a veszélyhelyzet idején hozott döntésekről szóló beszámolóról

25/2020. (VII.1.) az éves ellenőrzési jelentésről - melléklet

24/2020. (VII.1.) a 5347/5 és 5345/1. helyrajzi számú beépítetlen területek értékesítéséről

23/2020. (VI.24.) a Baranya-Víz Zrt. igénybejelentése lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására

22/2020. (V.27.) Mánfa Község Önkormányzatának 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóról

21/2020. (V.26.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatának jóváhagyásáról

20/2020. (V.21.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyásáról

19/2020. (V.15.) Mánfa Község területén a fűnyírás vállalkozó általi megvalósításáról

18/2020. (V.4.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatának jóváhagyásáról

17/2020. (IV.9.) közcélú adomány elfogadásáról való döntés

16/2020. (IV.8.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyásáról

15/2020. (IV.2.) a TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú pályázati konstrukció keretében a „Mánfa csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése 2” megnevezésű közbeszerzés érvénytelenítéséről, új közbeszerzés megindításáról

14/2020. (III.4.) a javaslatról a 2020. évi kitüntetések adományozására

13/2020. (III.4.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa által elfogadott határozatok jóváhagyásáról

12/2020. (III.4.) a 2020. évi költségvetési rendeletről

11/2020. (II.19.) a beszámoló a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről

10/2020. (II.19.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa által elfogadott határozatok jóváhagyásáról

9/2020. (II.19.) a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás módosításáról

8/2020. (II.19.) Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról

7/2020 (II.19.) Mánfa Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

6/2020. (II.19.) a Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyásáról

5/2020. (II.19.) a 2020 évi költségvetési rendelet tervezetről I. forduló

4/2020. (II.19.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról

3/2020. (II.6.) a kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezéséről

2/2020. (II.6.) Mánfa Község Önkormányzat eseti közbeszerzés megindításáról

1/2020. (II.6.) Mánfa Község Önkormányzat közbeszerzési tervéről - melléklet


2019. évi Képviselő-testületi határozatok

69/2019. (XII.17.) Mánfai Roma Nemzetiségi Önkormányzat újbóli támogatási kérelme

68/2019. (XII.17.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsába delegált tag megválasztásáról, valamint a Tárulás Tanácsának ülésén hozott határozatok jóváhagyásáról

67/2019. (XII.17.) képviselői laptopok bérlése

66/2019. (XII.17.) falugondnoki szakmai program módosítása

65/2019. (XI.27.) laptop bérlésről.

64/2019. (XI.27.) Polgármester jutalmazásáról.

63/2019. (XI.27.) 44/2019. (IX.18) számú „Beszámoló a Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatokról" tárgyú határozat módosításáról

62/2019. (XI.27.) 42/2019. (IX.18) számú „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásról” tárgyú határozat módosításáról

61/2019. (XI.27.) Beszámoló a Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatról II.

60/2019. (XI.27.) Mánfa, Fábián Béla utca 12. szám alatti lakóépület állapotáról.

59/2019. (XI.27.) TOP-2.1.3-16-BA1 azonosító számú „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa község belterületén 2019” megnevezésű projekt benyújtásának utólagos tájékoztatásáról

58/2019. (XI.27.) Mánfa Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja

57/2019. (XI.27.) 2020. évi Bura Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról.

56/2019. (XI.27.) 2020. évi Bura Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról.

55/2019. (XI.27.) 2020. évi Bura Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról.

54/2019. (XI.27.) Belső ellenőrzési tervről 2020. évre és a 2020-2023. évi stratégiai tervről.

53/2019. (XI.27.) Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról.

52/2019. (XI.27.) Baranya-Víz Zrt. eszközhasználati díj elszámolásával kapcsolatos megállapodás elfogadásáról.

51/2019. (XI.27.)  falugondnoki szolgálat létrehozásáról.

50/2019. (XI.27.) Költségvetési rendeletmódosítási javaslatról.

49/2019. (XI.27.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

48/2019. (XI.18) Mánfa, külterület 0590/6. helyrajzi szám alatti ingatlan nevének megállapításáról

47/2019. (X.21.) Szervezeti és működési szabályzat módosításáról

46/2019. (X.21.) Alpolgármester megválasztásáról, tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapításáról

45/2019. (IX.18.) beszámolóról a sportpark pályázattal kapcsolatos támogatásról

44/2019. (IX.18.) beszámoló a Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatokról

43/2019. (IX.18.) 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz
való csatlakozás

42/2019. (IX.18.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

41/2019. (IX.18.) Mánfai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme

40/2019. (IX.18.) Viziközmű-szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása

39/2019. (IX.18.) beszámoló Mánfa Község Önkormányzat tevékenységeiről a 2014-2019. évi ciklusra
vonatkozóan

38/2019. (IX.18.) Mánfa Község Helyi Választási Bizottsága póttagjának megválasztása

37/2019. (VIII.28.) helyi választási bizottság tagjainak választása

36/2019. (VII.18.) Forrás biztosítása szociális célú tűzifa vásárlásához

35/2019. (VII.18.) TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 azonosító számú, „A helyi identitás és kohézió erősítése a
Komlói járásban” projekthez kapcsolódó közbeszerzési és egyéb beszerzési eljárásokat
szabályozó megállapodás

34/2019. (VII.18.) TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú pályázati konstrukció keretében a „Csapadékvíz
elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” megnevezésű közbeszerzés
megindítása II.

33/2019. (VII.8.) Csorba Győző Könyvtár 2018. évi beszámolója

32/2019 (VII.8.) EBR 450546 számú vis maior támogatás címen pályázat benyújtása

31/2019. (VI.19.) a Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása

30/2019. (VI.19.) Renault Trafic típusú kisteherautó bérbeadási feltételei

29/2019. (VI.19.) a Magyar Falu Program keretében „Orvosi eszközök” (MFP-AEE/2019) számú
alprogramra benyújtott pályázatról szóló beszámoló

28/2019. (VI.19.)a Baranya-Víz Zrt. igénybejelentése lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
támogatására

27/2019. (VI.19.) Leipoldné Dicső Kitti c.r. törzsőrmester körzeti megbízotti kinevezésének
véleményezése

26/2019. (V.29.) Mánfa Község Önkormányzat résztulajdonát képező Mánfa, Fábián B. utcai
ingatlanok cseréje

25/2019. (V.29.) pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

24/2019. (V.29.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő
szociális és gyermekjóléti intézmények 2018. évi tevékenységükről szóló beszámoló

23/2019. (V.29.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről szóló
beszámoló

22/2019. (V.29.) Mánfa Község Önkormányzatának 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
tevékenységéről szóló beszámoló

21/2019. (V.29.) Mánfa község csatlakozása a Települési Önkormányzatok Országos Szervezetéhez

20/2019. (V.29.) éves ellenőrzési jelentés

19/2019. (V.29.) TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú pályázati konstrukció keretében a „Csapadékvíz
elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” megnevezésű közbeszerzés
érvénytelenítése

18/2019. (V.29.) Oletics Károly r. alezredes Úr kapitányságvezetői kinevezésének véleményezése

17/2019. (IV.17.) tehergépkocsi beszerzése

16/2019. (IV.17.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

15/2019. (IV.17.) pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” (MFP-NHI/2019) számú alprogramra

14/2019. (IV.17.) TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú pályázati konstrukció keretében a „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” megnevezésű közbeszerzéshez tartozó Bíráló Bizottsági tag módosítása

13/2019. (III.6.) javaslat a 2019. évi kitüntetések adományozására

12/2019. (III.6.) mánfai postai szolgáltatás

11/2019. (III.6.) a szociális, valamint bölcsődei ellátások intézményi térítési díjának módosítása

10/2019. (III.6.) 2019. évi költségvetési rendelet

9/2019. (II.20.) a Plébánia közben található területrész ajándékozása

8/2019. (II.20.) VP6-19.2.1.-61.3.17 azonosító számú „Helyi, térségi kulturális, sport és környezet tudatosságot fejlesztő rendezvények, valamint a helyi értékek megismertetése tematikus programok segítésével” című pályázat tárgyában hozott 25/2018. (V.28.) sz. határozat módosítása

7/2019. (II.20.)  VP6-19.2.1.-61.7.17 azonosító számú „Vallási, kegyeleti és közösségi rendeltetésű ingatlanok, eszközök rehabilitációja és fejlesztése” című pályázat tárgyában hozott 27/2018. (V.28.) sz. határozat módosítása

6/2019. (II.20.) TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú pályázati konstrukció keretében a „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” megnevezésű közbeszerzés megindítása

5/2019. (II.20.) Mánfa Község Önkormányzat közbeszerzési terve

4/2019. (II.20.) Mánfa Község Önkormányzat eseti közbeszerzési szabályzata

3/2019. (II.20.) vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló beszámoló

2/2019. (II.20.) 2019. évi költségvetési rendelet

1/2019. (I.22.) közszolgálati tisztviselők illetményalap emelésének jóváhagyása

2018. évi Képviselő-testületi határozatok

61/2018. (XI.28.) működési célú pénzeszköz átadása

60/2018. (XI.28.) beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

59/2018. (XI.28.) a kultúrház bérleti díjának módosítása

58/2018. (XI.28.) a Volkswagen Transporter típusú kisbusz bérbeadási feltételeinek módosítása

57/2018. (XI.28.) állatállomány felszámolása

56/2018. (XI.28.) a helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói járásban (TOP-5.3.1-16) számú elnyert pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodás

55/2018. (XI.28.) belső ellenőrzési terv 2019. évre és a 2019-2022. évi stratégiai terv

54/2018. (XI.28.) 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv módosítása

53/2018. (XI.28.) a 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatásra benyújtott pályázatok elbírálása

52/2018. (XI.28.) a 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatásra benyújtott pályázatok elbírálása

51/2018. (XI.28) Mánfa Község Önkormányzat tulajdonát képező 5332/A/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése

50/2018. (XI.28.) 2018. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

49/2018. (XI.28.) 2018. november 25-i népszavazás eredményéről  szóló beszámoló

48/2018. (XI.22.) a VP6-19.2.1.-61.4.17 azonosító számú „A közrendet, közlekedés- és közbiztonságot leginkább javító, helyi programok fejlesztése” című pályázat tárgyában hozott 26/2018. (V.28.) sz. határozat módosítása

47/2018. (X.10.)  önkormányzat tárgyévi fejlesztési feladatai és azok forrásai

46/2018. (X.10.)  képviselő-testület szervezete és működése

45/2018. (IX.26.) 2019. évi Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás

44/2018. (IX.26.) Víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása

43/2018. (IX.19.) Villamos energia beszerzéséhez fedezet biztosítása

42/2018. (IX.19.) Helyi népszavazások elrendelése

41/2018. (IX.19.) Döntés területcserére vonatkozó javaslatról és az előzetes megállapodás megkötése és területcserét előkészítő bizottsági javaslat

40/2018. (VIII.29.) Forrás biztosításáról a szociális célú tűzifa vásárlásához

39/2018. (VIII.29.) Döntés Komló Város Önkormányzat és Mánfa Község Önkormányzat közötti területcsere kezdeményezéséről

38/2018. (VII.11.) Todenbergné Imrő Anna Mária volt alpolgármester és Mánfa Község díszpolgárának önkormányzat saját halottjává nyilvánítása

37/2018 (VII.4.) tájékoztató benyújtott pályázatokról

36/2018. (VII.4.) Mánfa község 2018. évi 1. számú településrendezési terv módosításának elfogadása

35/2018. (VII.4.) Csorba Győző Könyvtár 2017. évi szakmai beszámolója

34/2018. (VII.4.) „Komló Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása” című projekt beszámolója

33/2018. (VII.4.) Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló

32/2018. (VII.4.) Mánfa Község Falugondnoki szolgálat szakmai programjának elfogadása

31/2018. (VII.4.) a Nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítása

30/2018. (VII.4.) képviselő-testület szervezete és működése

29/2018. (VII.4.) kitüntetési javaslatról szóló döntés

28/2018. (V.28.) Mánfa község településrendezési terveinek 2018. évi 1. számú módosítása – partnerségi véleményezés lezárása, állami főépítészi eljárás megindítása

27/2018. (V.28.) VP6-19.2.1.-61.7.17 azonosító számú „Vallási, kegyeleti és közösségi rendeltetésű ingatlanok, eszközök rehabilitációja és fejlesztése” című pályázat benyújtása

26/2018. (V.28.) VP6-19.2.1.-61.4.17 azonosító számú „A közrendet, közlekedés- és közbiztonságot leginkább javító, helyi programok fejlesztése” című pályázat benyújtása

25/2018. (V.28.) VP6-19.2.1.-61.3.17 azonosító számú „Helyi, térségi kulturális, sport és környezet tudatosságot fejlesztő rendezvények, valamint a helyi értékek megismertetése tematikus programok segítésével” című pályázat benyújtása

24/2018. (V.28.) beszámoló a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására benyújtott pályázat árajánlatainak elfogadásáról, végrehajtás megkezdéséről 

23/2018. (V.28.) Fórpintér József és Józsefné sírjának helyreállítása

22/2018. (V.28.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

21/2018. (V.28.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények 2017. évi tevékenységükről szóló beszámoló

20/2018. (V.28.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló

19/2018. (V.28.) szociális étkeztetés szakmai program elfogadása

18/2018. (V.28.) Mánfa Község Önkormányzatának 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolója

17/2018. (V.28.) alpolgármesteri tisztséggel kapcsolatos döntések meghozatala, valamint a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása

16/2018. (V.28.) éves ellenőrzési jelentés

15/2018. (V.28.) a Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása

14/2018. (IV.25.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

13/2018. (IV.25.) Baranya-Víz Zrt. díjtámogatás igénylése

12/2018. (III.6.) Mánfa Község Önkormányzat eseti közbeszerzési szabályzata

11/2018. (III.6.) a támfal helyreállításához való hozzájárulás iránti kérelem

10/2018. (III.6.) Mánfa Község Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve

9/2018. (III.6.) 2018. évi költségvetési rendelete

8/2018. (II.21.) beszámoló a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására benyújtott pályázatról

7/2018. (II.21.) az alpolgármestert helyettesítő személy kijelölése

6/2018. (II.21.) a szociális, valamint bölcsődei ellátások intézményi térítési díjának módosítása

5/2018. (II.21.) beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

4/2018. (II.21.) beszámoló a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről

3/2018. (II.21.) tájékoztató a volt óvoda épületének szerkezeti problémáiról

2/2018. (II.21.) Mánfa Község településrendezési terveinek 2018. évi 1. számú módosításáról – településfejlesztési döntés

1/2018. (II.21.) Mánfa Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelettervezete

  Események
elektronikus ügyintézés Mecsek Zöldút Egyesület magyarorszag.hu komlo.hu Magyar Falu Program