xe88 apk Mánfa Község Önkormányzata
napja van
  • Sarlós Boldogasszony park
  • Szent István Nyomában Hagyományőrző Fesztivál 2019. július 6.
  • Sarlós Boldogasszony szobra
  • Sportpark

Határozatok

2021. évi Képviselő-testületi határozatok

39/2021. (VII.21.) Szociális étkeztetés szakmai program módosításáról

38/2021. (VII.21.) Falugondnok munkaruha-juttatási szabályzatának elfogadásáról

37/2021. (VII.21.) Falugondnoki szakmai program módosításáról

36/2021. (VII.21.) a 28/2021. (VI.23.) sz. határozat módosításáról

35/2021. (VII.21.) A Mánfa községet átszelő Baranya-csatorna meder (5240 hrsz.) és a 5367 hrsz.-ű árok, valamint a kapcsolódó műtárgyak felújításának EBR 450546 Vis Maior pályázathoz tartozó kivitelező kiválasztásához többletforrás biztosításáról és eredményhirdetésről

34/2021. (VII.21.) TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 számú pályázati konstrukció keretében a „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” megnevezésű közbeszerzés érvénytelenítéséről és új feltételes eljárás megindításáról

33/2021. (VI.23.) Csorba Győző Könyvtár 2020. évi beszámolójáról - melléklet

32/2021. (VI.23.) Falunap szervezése

31/2021. (VI.23.) a Mánfa Fábián Béla u. 12. szám alatti Önkormányzati tulajdonú ingatlanok eladásáról

30/2021. (VI.23.) a „Mánfai Mozaik” elnevezésű újság megjelentetéséről

29/2021. (VI.23.) TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 számú pályázati konstrukció keretében a „Mánfa csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése” megnevezésű nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról

28/2021. (VI.23.) A Mánfa községet átszelő Baranya-csatorna meder (5240 hrsz.) és a 5367 hrsz.-ű árok, valamint a kapcsolódó műtárgyak felújításának EBR 450546 Vis Maior pályázathoz tartozó műszaki ellenőr kiválasztásáról

27/2021. (VI.14.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozat-tervezetének jóváhagyásáról

26/2021. (VI.2.) Éves ellenőrzési jelentés 2020. 

25/2021. (VI.2.) A Mánfa községet átszelő Baranya-csatorna meder (5240 hrsz.) és a 5367 hrsz.-ű árok, valamint a kapcsolódó műtárgyak felújításának EBR 450546 Vis Maior pályázat közbeszerzési ajánlatkérése - 1. melléklet

24/2021. (V.28.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozat-tervezetének jóváhagyásáról 

23/2021. (V.25.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyásáról 

22/2021. (V.21.) A Baranya-Víz Zrt. igénybejelentése lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására

21/2021. (V.19.) Mánfa Község Önrkományzat 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámolójáról

20/2021. (V.7.) az 5016/3 és az 5016/1 hrsz-ú ingatlanok vételárának egy összegben történő kifizetéséről

19/2021. (IV.30.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatának jóváhagyása- melléklet

18/2021. (IV.26.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatának jóváhagyásáról

17/2021. (IV.22.) a Mánfa 5371/1/A/3, 5371/1/A/4 és 5371/1/A/5 ingatlanok értékesítéséről

16/2021. (IV.14.) a Mánfa, Forrás köz 5. szám alatti lakóingatlan előtti javítás anyagköltségének megtérítéséről

15/2021. (IV.14.) a 4. sz. házi gyermekorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról

14/2021. (III.31.) Mánfa Község Önkormányzat 2021. évi Közbeszerzési Tervéről 

13/2021. (III.29.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatának jóváhagyásáról

12/2021. (III.16.) a 9/2021. (III.1.) sz. határozat módosításáról

11/2021. (III.11.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyásáról

10/2021. (III.10.) a 2021. évi költségvetési rendeletről 

9/2021. (III.1.) a közfoglalkoztatási programra önerő biztosításáról

8/2021. (II.25.) a Helyi Építési Szabályzat módosításáról

7/2021. (II.24.) a 2021. évi költségvetés I. fordulós tárgyalásáról

6/2021. (II.22.) Üzemeltetési és karbantartási szerződés, közigazgatási területen közvilágítási létesítmények üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos tevékenységek ellátásáráról

5/2021. (II.17.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyásáról

4/2021. (II.12.) Beszámoló a TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00039 azonosítószámú, „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa község belterületén 2. ütem” megnevezésű pályázat benyújtásáról

3/2021. (II.8.) Az állami fenntartású iskolák felvételi körzeteinek véleményezéséről

2/2021. (I.22.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyásáról

1/2021. (I.8.) Döntés a Helyi Építési Szabályzat módosításáról

2020. évi Képviselő-testületi határozatok

57/2020. (XII.18.) A 2020. évi költésgvetési rendelet módosításáról

56/2020. (XII.16.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyásáról

55/2020. (XII.11.) Belső ellenőrzési terv 2021. évre és a 2021-2024. évi stratégiai terv

54/2020. (XII.11.) Működési célú pénzeszköz átadása

53/2020. (XII.4.) 2020. évi Bura Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról – Fazekas Dániel

52/2020. (XII.4.) 2020. évi Bura Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról – Fazekas Andor

51/2020. (XII.4.) 2020. évi Bura Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról – Jámbor Kata

50/2020. (XII.4.) 2020. évi Bura Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról – Boda Laura

49/2020. (XII.3.) A kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezéséről

48/2020. (XII.3.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyásáról

47/2020. (XI.27.) Ellátási szerződés kötése a Palliatív Humán Szolgáltató Központtal népkonyha működtetésére

46/2020. (XI.27.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa által elfogadott határozatok jóváhagyása

45/2020. (XI.27.) a Komlói Közös Öbnkormányzati Hivatal 2019. évi beszámolójáról

44/2020. (XI.27.) az 5306 helyrajzi számú beépítetlen terület értékesítéséről

43/2020. (XI.23.) Együttműködési megállapodás kötése a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-vel

42/2020. (IX.30.) a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

41/2020. (IX.23.) a 2020. évi kitüntetésekről szóló 14/2020. (III.4.) sz. határozat módosításáról

40/2020. (IX.23.) utólagos tájékoztatás a Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-TKK/2020 kódszámú, "Építési telek kialakítása, közművesítés" megnevezésű projekt benyújtásáról - 1. sz.melléklet - 2.sz.melléklet

39/2020. (IX.23.) a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Ügyrendje módosításának jóváhagyásáról

38/2020. (IX.23.) Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

37/2020. (IX.23.) az alpolgármester részére tiszteletdíj megállapításáról

36/2020. (IX.23.) a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló

35/2020. (IX.23.) a Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

34/2020. (IX.23.) A Vízközmű-szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyásáról - 1.sz. melléklet - 2. sz. melléklet - 3. sz. melléklet - 4.sz. melléklet

33/2020. (VIII.24.) a 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozásról

32/2020. (VIII.24.) a forrás biztosításáról szociális célú tűzifa vásárlásához

31/2020. (VII.8.) Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására-pályázat beadása

30/2020. (VII.8.) TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú, „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” megnevezésű projektben biztosított támogatásról történő lemondás

29/2020. (VII.1.) A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények 2019. évi tevékenységükről szóló beszámolóról - 1.melléklet - 2. melléklet - 3. melléklet

28/2020. (VII.1.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóról - melléklet

27/2020. (VII.1.) a Csorba Győző Könyvtár 2019. évi beszámolójáról - melléklet

26/2020. (VII.1.) a veszélyhelyzet idején hozott döntésekről szóló beszámolóról

25/2020. (VII.1.) az éves ellenőrzési jelentésről - melléklet

24/2020. (VII.1.) a 5347/5 és 5345/1. helyrajzi számú beépítetlen területek értékesítéséről

23/2020. (VI.24.) a Baranya-Víz Zrt. igénybejelentése lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására

22/2020. (V.27.) Mánfa Község Önkormányzatának 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóról

21/2020. (V.26.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatának jóváhagyásáról

20/2020. (V.21.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyásáról

19/2020. (V.15.) Mánfa Község területén a fűnyírás vállalkozó általi megvalósításáról

18/2020. (V.4.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatának jóváhagyásáról

17/2020. (IV.9.) közcélú adomány elfogadásáról való döntés

16/2020. (IV.8.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyásáról

15/2020. (IV.2.) a TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú pályázati konstrukció keretében a „Mánfa csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése 2” megnevezésű közbeszerzés érvénytelenítéséről, új közbeszerzés megindításáról

14/2020. (III.4.) a javaslatról a 2020. évi kitüntetések adományozására

13/2020. (III.4.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa által elfogadott határozatok jóváhagyásáról

12/2020. (III.4.) a 2020. évi költségvetési rendeletről

11/2020. (II.19.) a beszámoló a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről

10/2020. (II.19.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsa által elfogadott határozatok jóváhagyásáról

9/2020. (II.19.) a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás módosításáról

8/2020. (II.19.) Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról

7/2020 (II.19.) Mánfa Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

6/2020. (II.19.) a Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyásáról

5/2020. (II.19.) a 2020 évi költségvetési rendelet tervezetről I. forduló

4/2020. (II.19.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról

3/2020. (II.6.) a kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezéséről

2/2020. (II.6.) Mánfa Község Önkormányzat eseti közbeszerzés megindításáról

1/2020. (II.6.) Mánfa Község Önkormányzat közbeszerzési tervéről - melléklet


2019. évi Képviselő-testületi határozatok

69/2019. (XII.17.) Mánfai Roma Nemzetiségi Önkormányzat újbóli támogatási kérelme

68/2019. (XII.17.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsába delegált tag megválasztásáról, valamint a Tárulás Tanácsának ülésén hozott határozatok jóváhagyásáról

67/2019. (XII.17.) képviselői laptopok bérlése

66/2019. (XII.17.) falugondnoki szakmai program módosítása

65/2019. (XI.27.) laptop bérlésről.

64/2019. (XI.27.) Polgármester jutalmazásáról.

63/2019. (XI.27.) 44/2019. (IX.18) számú „Beszámoló a Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatokról" tárgyú határozat módosításáról

62/2019. (XI.27.) 42/2019. (IX.18) számú „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásról” tárgyú határozat módosításáról

61/2019. (XI.27.) Beszámoló a Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatról II.

60/2019. (XI.27.) Mánfa, Fábián Béla utca 12. szám alatti lakóépület állapotáról.

59/2019. (XI.27.) TOP-2.1.3-16-BA1 azonosító számú „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa község belterületén 2019” megnevezésű projekt benyújtásának utólagos tájékoztatásáról

58/2019. (XI.27.) Mánfa Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja

57/2019. (XI.27.) 2020. évi Bura Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról.

56/2019. (XI.27.) 2020. évi Bura Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról.

55/2019. (XI.27.) 2020. évi Bura Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról.

54/2019. (XI.27.) Belső ellenőrzési tervről 2020. évre és a 2020-2023. évi stratégiai tervről.

53/2019. (XI.27.) Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról.

52/2019. (XI.27.) Baranya-Víz Zrt. eszközhasználati díj elszámolásával kapcsolatos megállapodás elfogadásáról.

51/2019. (XI.27.)  falugondnoki szolgálat létrehozásáról.

50/2019. (XI.27.) Költségvetési rendeletmódosítási javaslatról.

49/2019. (XI.27.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

48/2019. (XI.18) Mánfa, külterület 0590/6. helyrajzi szám alatti ingatlan nevének megállapításáról

47/2019. (X.21.) Szervezeti és működési szabályzat módosításáról

46/2019. (X.21.) Alpolgármester megválasztásáról, tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapításáról

45/2019. (IX.18.) beszámolóról a sportpark pályázattal kapcsolatos támogatásról

44/2019. (IX.18.) beszámoló a Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatokról

43/2019. (IX.18.) 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz
való csatlakozás

42/2019. (IX.18.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

41/2019. (IX.18.) Mánfai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme

40/2019. (IX.18.) Viziközmű-szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása

39/2019. (IX.18.) beszámoló Mánfa Község Önkormányzat tevékenységeiről a 2014-2019. évi ciklusra
vonatkozóan

38/2019. (IX.18.) Mánfa Község Helyi Választási Bizottsága póttagjának megválasztása

37/2019. (VIII.28.) helyi választási bizottság tagjainak választása

36/2019. (VII.18.) Forrás biztosítása szociális célú tűzifa vásárlásához

35/2019. (VII.18.) TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 azonosító számú, „A helyi identitás és kohézió erősítése a
Komlói járásban” projekthez kapcsolódó közbeszerzési és egyéb beszerzési eljárásokat
szabályozó megállapodás

34/2019. (VII.18.) TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú pályázati konstrukció keretében a „Csapadékvíz
elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” megnevezésű közbeszerzés
megindítása II.

33/2019. (VII.8.) Csorba Győző Könyvtár 2018. évi beszámolója

32/2019 (VII.8.) EBR 450546 számú vis maior támogatás címen pályázat benyújtása

31/2019. (VI.19.) a Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása

30/2019. (VI.19.) Renault Trafic típusú kisteherautó bérbeadási feltételei

29/2019. (VI.19.) a Magyar Falu Program keretében „Orvosi eszközök” (MFP-AEE/2019) számú
alprogramra benyújtott pályázatról szóló beszámoló

28/2019. (VI.19.)a Baranya-Víz Zrt. igénybejelentése lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
támogatására

27/2019. (VI.19.) Leipoldné Dicső Kitti c.r. törzsőrmester körzeti megbízotti kinevezésének
véleményezése

26/2019. (V.29.) Mánfa Község Önkormányzat résztulajdonát képező Mánfa, Fábián B. utcai
ingatlanok cseréje

25/2019. (V.29.) pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

24/2019. (V.29.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő
szociális és gyermekjóléti intézmények 2018. évi tevékenységükről szóló beszámoló

23/2019. (V.29.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről szóló
beszámoló

22/2019. (V.29.) Mánfa Község Önkormányzatának 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
tevékenységéről szóló beszámoló

21/2019. (V.29.) Mánfa község csatlakozása a Települési Önkormányzatok Országos Szervezetéhez

20/2019. (V.29.) éves ellenőrzési jelentés

19/2019. (V.29.) TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú pályázati konstrukció keretében a „Csapadékvíz
elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” megnevezésű közbeszerzés
érvénytelenítése

18/2019. (V.29.) Oletics Károly r. alezredes Úr kapitányságvezetői kinevezésének véleményezése

17/2019. (IV.17.) tehergépkocsi beszerzése

16/2019. (IV.17.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

15/2019. (IV.17.) pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” (MFP-NHI/2019) számú alprogramra

14/2019. (IV.17.) TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú pályázati konstrukció keretében a „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” megnevezésű közbeszerzéshez tartozó Bíráló Bizottsági tag módosítása

13/2019. (III.6.) javaslat a 2019. évi kitüntetések adományozására

12/2019. (III.6.) mánfai postai szolgáltatás

11/2019. (III.6.) a szociális, valamint bölcsődei ellátások intézményi térítési díjának módosítása

10/2019. (III.6.) 2019. évi költségvetési rendelet

9/2019. (II.20.) a Plébánia közben található területrész ajándékozása

8/2019. (II.20.) VP6-19.2.1.-61.3.17 azonosító számú „Helyi, térségi kulturális, sport és környezet tudatosságot fejlesztő rendezvények, valamint a helyi értékek megismertetése tematikus programok segítésével” című pályázat tárgyában hozott 25/2018. (V.28.) sz. határozat módosítása

7/2019. (II.20.)  VP6-19.2.1.-61.7.17 azonosító számú „Vallási, kegyeleti és közösségi rendeltetésű ingatlanok, eszközök rehabilitációja és fejlesztése” című pályázat tárgyában hozott 27/2018. (V.28.) sz. határozat módosítása

6/2019. (II.20.) TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú pályázati konstrukció keretében a „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” megnevezésű közbeszerzés megindítása

5/2019. (II.20.) Mánfa Község Önkormányzat közbeszerzési terve

4/2019. (II.20.) Mánfa Község Önkormányzat eseti közbeszerzési szabályzata

3/2019. (II.20.) vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló beszámoló

2/2019. (II.20.) 2019. évi költségvetési rendelet

1/2019. (I.22.) közszolgálati tisztviselők illetményalap emelésének jóváhagyása

2018. évi Képviselő-testületi határozatok

61/2018. (XI.28.) működési célú pénzeszköz átadása

60/2018. (XI.28.) beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

59/2018. (XI.28.) a kultúrház bérleti díjának módosítása

58/2018. (XI.28.) a Volkswagen Transporter típusú kisbusz bérbeadási feltételeinek módosítása

57/2018. (XI.28.) állatállomány felszámolása

56/2018. (XI.28.) a helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói járásban (TOP-5.3.1-16) számú elnyert pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodás

55/2018. (XI.28.) belső ellenőrzési terv 2019. évre és a 2019-2022. évi stratégiai terv

54/2018. (XI.28.) 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv módosítása

53/2018. (XI.28.) a 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatásra benyújtott pályázatok elbírálása

52/2018. (XI.28.) a 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatásra benyújtott pályázatok elbírálása

51/2018. (XI.28) Mánfa Község Önkormányzat tulajdonát képező 5332/A/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése

50/2018. (XI.28.) 2018. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

49/2018. (XI.28.) 2018. november 25-i népszavazás eredményéről  szóló beszámoló

48/2018. (XI.22.) a VP6-19.2.1.-61.4.17 azonosító számú „A közrendet, közlekedés- és közbiztonságot leginkább javító, helyi programok fejlesztése” című pályázat tárgyában hozott 26/2018. (V.28.) sz. határozat módosítása

47/2018. (X.10.)  önkormányzat tárgyévi fejlesztési feladatai és azok forrásai

46/2018. (X.10.)  képviselő-testület szervezete és működése

45/2018. (IX.26.) 2019. évi Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás

44/2018. (IX.26.) Víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása

43/2018. (IX.19.) Villamos energia beszerzéséhez fedezet biztosítása

42/2018. (IX.19.) Helyi népszavazások elrendelése

41/2018. (IX.19.) Döntés területcserére vonatkozó javaslatról és az előzetes megállapodás megkötése és területcserét előkészítő bizottsági javaslat

40/2018. (VIII.29.) Forrás biztosításáról a szociális célú tűzifa vásárlásához

39/2018. (VIII.29.) Döntés Komló Város Önkormányzat és Mánfa Község Önkormányzat közötti területcsere kezdeményezéséről

38/2018. (VII.11.) Todenbergné Imrő Anna Mária volt alpolgármester és Mánfa Község díszpolgárának önkormányzat saját halottjává nyilvánítása

37/2018 (VII.4.) tájékoztató benyújtott pályázatokról

36/2018. (VII.4.) Mánfa község 2018. évi 1. számú településrendezési terv módosításának elfogadása

35/2018. (VII.4.) Csorba Győző Könyvtár 2017. évi szakmai beszámolója

34/2018. (VII.4.) „Komló Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása” című projekt beszámolója

33/2018. (VII.4.) Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló

32/2018. (VII.4.) Mánfa Község Falugondnoki szolgálat szakmai programjának elfogadása

31/2018. (VII.4.) a Nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosítása

30/2018. (VII.4.) képviselő-testület szervezete és működése

29/2018. (VII.4.) kitüntetési javaslatról szóló döntés

28/2018. (V.28.) Mánfa község településrendezési terveinek 2018. évi 1. számú módosítása – partnerségi véleményezés lezárása, állami főépítészi eljárás megindítása

27/2018. (V.28.) VP6-19.2.1.-61.7.17 azonosító számú „Vallási, kegyeleti és közösségi rendeltetésű ingatlanok, eszközök rehabilitációja és fejlesztése” című pályázat benyújtása

26/2018. (V.28.) VP6-19.2.1.-61.4.17 azonosító számú „A közrendet, közlekedés- és közbiztonságot leginkább javító, helyi programok fejlesztése” című pályázat benyújtása

25/2018. (V.28.) VP6-19.2.1.-61.3.17 azonosító számú „Helyi, térségi kulturális, sport és környezet tudatosságot fejlesztő rendezvények, valamint a helyi értékek megismertetése tematikus programok segítésével” című pályázat benyújtása

24/2018. (V.28.) beszámoló a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására benyújtott pályázat árajánlatainak elfogadásáról, végrehajtás megkezdéséről 

23/2018. (V.28.) Fórpintér József és Józsefné sírjának helyreállítása

22/2018. (V.28.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

21/2018. (V.28.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények 2017. évi tevékenységükről szóló beszámoló

20/2018. (V.28.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló

19/2018. (V.28.) szociális étkeztetés szakmai program elfogadása

18/2018. (V.28.) Mánfa Község Önkormányzatának 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolója

17/2018. (V.28.) alpolgármesteri tisztséggel kapcsolatos döntések meghozatala, valamint a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása

16/2018. (V.28.) éves ellenőrzési jelentés

15/2018. (V.28.) a Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása

14/2018. (IV.25.) a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

13/2018. (IV.25.) Baranya-Víz Zrt. díjtámogatás igénylése

12/2018. (III.6.) Mánfa Község Önkormányzat eseti közbeszerzési szabályzata

11/2018. (III.6.) a támfal helyreállításához való hozzájárulás iránti kérelem

10/2018. (III.6.) Mánfa Község Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve

9/2018. (III.6.) 2018. évi költségvetési rendelete

8/2018. (II.21.) beszámoló a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására benyújtott pályázatról

7/2018. (II.21.) az alpolgármestert helyettesítő személy kijelölése

6/2018. (II.21.) a szociális, valamint bölcsődei ellátások intézményi térítési díjának módosítása

5/2018. (II.21.) beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

4/2018. (II.21.) beszámoló a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről

3/2018. (II.21.) tájékoztató a volt óvoda épületének szerkezeti problémáiról

2/2018. (II.21.) Mánfa Község településrendezési terveinek 2018. évi 1. számú módosításáról – településfejlesztési döntés

1/2018. (II.21.) Mánfa Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelettervezete

 

2017. évi Képviselő-testületi határozatok

62/2017. (XII.29.) Mánfa településrendezési tervének Napelem-park kialakítását célzó módosításának elfogadása

61/2017. (XII.29.) Mánfa község településképi arculati kézikönyvének elfogadása

60/2017. (XII.7.)  Beszámoló a Mánfai Romákért Érdekvédelmi Egyesület támogatásáról

59/2017. (XII.7.) Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása

58/2017. (XII.7.) Belső ellenőrzési terv 2018. évre és a 2018-2021. évi stratégiai terv elfogadása

57/2017. (XII.7.) Mánfa Község Önkormányzata, valamint a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal és a Mánfai Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodásának módosítása

56/2017. (XII.7.) 2017. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

55/2017. (XI.23.) 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása

54/2017. (XI.16.) Hohn Krisztina polgármester jutalmazása

53/2017. (XI.16.) Működési célú pénzeszköz átadása

52/2017. (XI.16.) Sikonda-Magyarszék-Mecsekpölöske-Komló kerékpárút átadása Magyarszék, Mecsekpölöske és Komló önkormányzatok számára

51/2017. (XI.16.) Településrendezési eszközök módosítása során a véleményezési szakban beérkezett vélemények megismerése, elfogadása és a partnerségi egyeztetés lezárása

50/2017. (XI.16.) Víziközmű rendszerre vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződések módosítása

49/2017. (IX.28.) Előzetes döntés a Mánfa Község Településképi Arculati Kézikönyvének, valamint településképi rendeletének megalkotása

48/2017. (IX.28.) 2/2015 (II.18.) sz. határozat módosításáról és a módosított rekreációs célú földhasználati szerződés elfogadása

47/2017. (IX.28.)  Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására benyújtott pályázatról szóló beszámoló

46/2017. (IX.28.) Lejárt határidejű határozatokról (I. félév) szóló beszámoló

45/2017. (IX.28.) Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás

44/2017. (IX.28.)  TOP-5.3.1-16 „A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázat benyújtása

43/2017. (IX.28.) Viziközmű-szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása

42/2017. (IX.28.) Víziközmű-szolgáltatással összefüggő eszközhasználati díjról szóló döntés

41/2017. (IX.7.) „Forrás biztosításáról szociális célú tűzifa vásárlásához” tárgyú 39/2017. (VIII.22.) sz. határozat módosítása

40/2017. (VIII.22.) Megállapodás Komló Város és kistérségi víziközmű-rendszerek ellátásért felelős önkormányzatainak képviseletéről

39/2017. (VIII.22.) Forrás biztosításáról szociális célú tűzifa vásárlásához

38/2017. (VII.5.) Traktor és tartozékai, valamint a pótkocsi értékesítése

37/2017. (VI.26.) Mánfa, Óvoda utca 22. társasház alapító okiratának módosítása

36/2017. (VI.26.) Csorba Győző Könyvtár 2016. évi szakmai beszámolója

35/2017. (VI.26.) Kiskertek használatára vonatkozó bérleti díjak és bérleti szerződés jóváhagyása

34/2017. (VI.26.) Mánfai Romákért Érdekvédelmi Egyesület kérelme

33/2017. (VI.26.) Mánfa Község Önkormányzatának 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló

32/2017. (VI.26.) Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása

31/2017. (VI.26.) Előzetes döntés Komló Város Önkormányzattal történő területcsere kezdeményezéséről

30/2017. (VI.26.) Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló

29/2017. (V.24.) Kültéri pingpongasztallal és kosárpalánkkal kapcsolatos tájékoztatás

28/2017. (V.24.) Traktor és kisteherautó értékesítése, a szükséges döntések meghozatala

27/2017. (V.24.) A településrendezési döntések meghozatala tárgyú 16/2017. (III. 08.) sz. határozat módosítása

26/2017. (V.24.) Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása

25/2017. (V.24.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás megállapodásának módosítása

24/2017. (V.24.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója

23/2017. (V.24.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója

22/2017. (V.24.) Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Mánfa településre vonatkozó 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója

21/2017. (V.24.) Éves ellenőrzési jelentés

20/2017. (IV.10.) Baranya-Víz Zrt. díjtámogatás igénylése

19/2017. (IV.10.) ASP rendszer csatlakozási konstrukció – KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat benyújtása tárgyú 10/2017. (II.23.) számú határozat módosítása

18/2017. (III.08.) Pécsi Vörös Meteor Sportkör egyesület Petanque Szakosztályának támogatása

17/2017. (III.08.) Leselejtezett óvodai eszközök átadása a Szászvári Hársvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde részére

16/2017. (III.08.) Településrendezési döntések meghozatala

15/2017. (III.08.) Partnerségi rend jóváhagyásával kapcsolatos SZMSZ módosítása

14/2017. (III.08.) Mánfa Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve

13/2017. (III.08.) Köztisztviselői Etikai Kódex

12/2017. (III.08.) Mánfa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének elfogadása

11/2017. (II.23.) Üzemeltetési és karbantartási szerződés, közigazgatási területen közvilágítási létesítmények üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos tevékenységek ellátása

10/2017. (II.23.) ASP rendszer csatlakozási konstrukció - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat benyújtása

9/2017. (II.23.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

8/2017. (II.23.) Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat átszervezése, valamint a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyú 40/2016. (XI.9.) sz. képviselő-testületi határozat visszavonásáról.

7/2017. (II.23.) Szociális ellátások intézményi térítési díjának módosítása

6/2017. (II.23.) Forgalmi rend változása

5/2017. (II.23.) Kultúrház bérleti díjának változtatása

4/2017. (II.23.) Házi segítségnyújtás szolgáltatás igénybevételének támogatása

3/2017. (II.23.) Mánfa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelettervezete

2/2017. (II.23.) Beszámoló vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről

1/2017. (I.17.) Schmidt Károly Zoltán volt polgármester, Mánfa Község díszpolgárának temetése

  Események
elektronikus ügyintézés Mecsek Zöldút Egyesület magyarorszag.hu komlo.hu Magyar Falu Program