napja van
  • Sarlós Boldogasszony park
  • Szent István Nyomában Hagyományőrző Fesztivál 2017. július 8.
  • Sarlós Boldogasszony szobra

Határozatok

2017. évi Képviselő-testületi határozatok

1/2017. (I.17.) Schmidt Károly Zoltán volt polgármester, Mánfa Község díszpolgárának temetése

2/2017. (II.23.) Beszámoló vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről

3/2017. (II.23.) Mánfa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelettervezete

4/2017. (II.23.) Házi segítségnyújtás szolgáltatás igénybevételének támogatása

5/2017. (II.23.) Kultúrház bérleti díjának változtatása

6/2017. (II.23.) Forgalmi rend változása

7/2017. (II.23.) Szociális ellátások intézményi térítési díjának módosítása

8/2017. (II.23.) Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat átszervezése, valamint a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyú 40/2016. (XI.9.) sz. képviselő-testületi határozat visszavonásáról.

9/2017. (II.23.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

10/2017. (II.23.) ASP rendszer csatlakozási konstrukció - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat benyújtása

11/2017. (II.23.) Üzemeltetési és karbantartási szerződés, közigazgatási területen közvilágítási létesítmények üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos tevékenységek ellátása

12/2017. (III.08.) Mánfa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének elfogadása

13/2017. (III.08.) Köztisztviselői Etikai Kódex

14/2017. (III.08.) Mánfa Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve

15/2017. (III.08.) Partnerségi rend jóváhagyásával kapcsolatos SZMSZ módosítása

16/2017. (III.08.) Településrendezési döntések meghozatala

17/2017. (III.08.) Leselejtezett óvodai eszközök átadása a Szászvári Hársvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde részére

18/2017. (III.08.) Pécsi Vörös Meteor Sportkör egyesület Petanque Szakosztályának támogatása

19/2017. (IV.10.) ASP rendszer csatlakozási konstrukció – KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat benyújtása tárgyú 10/2017. (II.23.) számú határozat módosítása

20/2017. (IV.10.) Baranya-Víz Zrt. díjtámogatás igénylése

21/2017. (V.24.) Éves ellenőrzési jelentés

22/2017. (V.24.) Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Mánfa településre vonatkozó 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója

23/2017. (V.24.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója

24/2017. (V.24.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolója

25/2017. (V.24.) Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás megállapodásának módosítása

26/2017. (V.24.) Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása

27/2017. (V.24.) A településrendezési döntések meghozatala tárgyú 16/2017. (III. 08.) sz. határozat módosítása

28/2017. (V.24.) Traktor és kisteherautó értékesítése, a szükséges döntések meghozatala

29/2017. (V.24.) Kültéri pingpongasztallal és kosárpalánkkal kapcsolatos tájékoztatás

30/2017. (VI.26.) Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló

31/2017. (VI.26.) Előzetes döntés Komló Város Önkormányzattal történő területcsere kezdeményezéséről

32/2017. (VI.26.) Baranya-Víz Zrt. közgyűlési határozatainak jóváhagyása

33/2017. (VI.26.) Mánfa Község Önkormányzatának 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló

34/2017. (VI.26.) Mánfai Romákért Érdekvédelmi Egyesület kérelme

35/2017. (VI.26.) Kiskertek használatára vonatkozó bérleti díjak és bérleti szerződés jóváhagyása

36/2017. (VI.26.) Csorba Győző Könyvtár 2016. évi szakmai beszámolója

37/2017. (VI.26.) Mánfa, Óvoda utca 22. társasház alapító okiratának módosítása

38/2017. (VII.5.) Traktor és tartozékai, valamint a pótkocsi értékesítése

39/2017. (VIII.22.) Forrás biztosításáról szociális célú tűzifa vásárlásához

40/2017. (VIII.22.) Megállapodás Komló Város és kistérségi víziközmű-rendszerek ellátásért felelős önkormányzatainak képviseletéről

41/2017. (IX.7.) „Forrás biztosításáról szociális célú tűzifa vásárlásához” tárgyú 39/2017. (VIII.22.) sz. határozat módosítása

42/2017. (IX.28.) Víziközmű-szolgáltatással összefüggő eszközhasználati díjról szóló döntés

43/2017. (IX.28.) Viziközmű-szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása

44/2017. (IX.28.)  TOP-5.3.1-16 „A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázat benyújtása

45/2017. (IX.28.) Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás

46/2017. (IX.28.) Lejárt határidejű határozatokról (I. félév) szóló beszámoló

47/2017. (IX.28.)  Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására benyújtott pályázatról szóló beszámoló

48/2017. (IX.28.) 2/2015 (II.18.) sz. határozat módosításáról és a módosított rekreációs célú földhasználati szerződés elfogadása

49/2017. (IX.28.) Előzetes döntés a Mánfa Község Településképi Arculati Kézikönyvének, valamint településképi rendeletének megalkotása

50/2017. (XI.16.) Víziközmű rendszerre vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződések módosítása

51/2017. (XI.16.) Településrendezési eszközök módosítása során a véleményezési szakban beérkezett vélemények megismerése, elfogadása és a partnerségi egyeztetés lezárása

52/2017. (XI.16.) Sikonda-Magyarszék-Mecsekpölöske-Komló kerékpárút átadása Magyarszék, Mecsekpölöske és Komló önkormányzatok számára

53/2017. (XI.16.) Működési célú pénzeszköz átadása

54/2017. (XI.16.) Hohn Krisztina polgármester jutalmazása

55/2017. (XI.23.) 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása

56/2017. (XII.7.) 2017. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

57/2017. (XII.7.) Mánfa Község Önkormányzata, valamint a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal és a Mánfai Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodásának módosítása

58/2017. (XII.7.) Belső ellenőrzési terv 2018. évre és a 2018-2021. évi stratégiai terv elfogadása

59/2017. (XII.7.) Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása

60/2017. (XII.7.)  Beszámoló a Mánfai Romákért Érdekvédelmi Egyesület támogatásáról

61/2017. (XII.29.) Mánfa község településképi arculati kézikönyvének elfogadása

62/2017. (XII.29.) Mánfa településrendezési tervének Napelem-park kialakítását célzó módosításának elfogadása

 

  Események
Mecsek Zöldút Egyesület magyarorszag.hu komlo.hu