napja van
  • Sarlós Boldogasszony park
  • Szent István Nyomában Hagyományőrző Fesztivál 2017. július 8.
  • Sarlós Boldogasszony szobra

Határozatok

2017. évi Képviselő-testületi határozatok

1/2017. (I.17.) Schmidt Károly Zoltán volt polgármester, Mánfa Község díszpolgárának temetése

2/2017. (II.23.) Beszámoló vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről

3/2017. (II.23.) Mánfa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelettervezete

4/2017. (II.23.) Házi segítségnyújtás szolgáltatás igénybevételének támogatása

5/2017. (II.23.) Kultúrház bérleti díjának változtatása

6/2017. (II.23.) Forgalmi rend változása

7/2017. (II.23.) Szociális ellátások intézményi térítési díjának módosítása

8/2017. (II.23.) Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat átszervezése, valamint a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyú 40/2016. (XI.9.) sz. képviselő-testületi határozat visszavonásáról.

9/2017. (II.23.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

10/2017. (II.23.) ASP rendszer csatlakozási konstrukció - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat benyújtása

11/2017. (II.23.) Üzemeltetési és karbantartási szerződés, közigazgatási területen közvilágítási létesítmények üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos tevékenységek ellátása

12/2017. (III.08.) Mánfa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének elfogadása

13/2017. (III.08.) Köztisztviselői Etikai Kódex

14/2017. (III.08.) Mánfa Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve

15/2017. (III.08.) Partnerségi rend jóváhagyásával kapcsolatos SZMSZ módosítása

16/2017. (III.08.) Településrendezési döntések meghozatala

17/2017. (III.08.) Leselejtezett óvodai eszközök átadása a Szászvári Hársvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde részére

18/2017. (III.08.) Pécsi Vörös Meteor Sportkör egyesület Petanque Szakosztályának támogatása

 

  Események
Mecsek Zöldút Egyesület magyarorszag.hu komlo.hu