xe88 apk Mánfa Község Önkormányzata
napja van
 • Sarlós Boldogasszony park
 • Szent István Nyomában Hagyományőrző Fesztivál 2019. július 6.
 • Sarlós Boldogasszony szobra
 • Sportpark

Képviselő-testületi ülés

H I R D E T M É N Y

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete

 

2023. november 27-én /hétfő/

16.00 órakor

képviselő-testületi ülést tart.

Az ülés helye:

Kultúrház Nagyterme

7304. Mánfa, Fábián Béla utca 58.

 

Napirendek:

 1. A Helyi választási bizottság tagjainak választása

Előadó: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Meghívott: HVB jelöltek

 

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Takács Zsolt polgármester

 

 1. Mánfa község településrendezési tervében lévő szabályozási vonalak felülvizsgálata

Előadó: Takács Zsolt polgármester

 

 1. Mánfa község közvilágításának korszerűsítése, módosítás

Előadó: Takács Zsolt polgármester

 

 1. TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00039 számú pályázati konstrukció keretében a „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfán 2. ütem” kivitelezése során a pótmunka elvégzéséhez többletforrás biztosítása

Előadó: Takács Zsolt polgármester

 

 1. Belső ellenőrzési terv 2024. évre és a 2024-2027. évi stratégiai terv

Előadó: Takács Zsolt polgármester

 

 1. Egyszeri cafeteria juttatás

Előadó: Takács Zsolt polgármester

 

 1. Komló, 4. sz. házi gyermekorvosi körzet ellátását érintő döntések meghozatala

Előadó: Takács Zsolt polgármester

 

 1. Egyebek

 

Önkormányzat

  Események
elektronikus ügyintézés Mecsek Zöldút Egyesület magyarorszag.hu komlo.hu Magyar Falu Program