xe88 apk Mánfa Község Önkormányzata
napja van
  • Sarlós Boldogasszony park
  • Szent István Nyomában Hagyományőrző Fesztivál 2019. július 6.
  • Sarlós Boldogasszony szobra
  • Sportpark

Rendkívüli képviselő-testületi ülés

H I R D E T M É N Y

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete

 

2023. július 17-én /hétfő/

16.00 órakor

rendkívüli képviselő-testületi ülést tart.

 

Az ülés helye:

Kultúrház Nagyterme

7304. Mánfa, Fábián Béla utca 58.

 

Napirendek:

  1. Mánfa, Sportpálya labdafogó háló építéséhez vállalkozó kiválasztása beszerzési eljárás megindítása

  1. TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00039 számú pályázati konstrukció keretében a „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén II. ütem” megnevezésű közbeszerzés keretében a kivitelező kiválasztása eljárás eredményhirdetése és az eljárást lezáró döntés meghozatala

  1. Mánfa Község Önkormányzat tulajdonát képező 7304 Mánfa, Malomhegy 1. szám alatti lakóház jogcím nélküli lakáshasználati díjának megállapítása

  1. 2024. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozás

  1. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésein hozott határozatok jóváhagyása

 

Önkormányzat

  Események
elektronikus ügyintézés Mecsek Zöldút Egyesület magyarorszag.hu komlo.hu Magyar Falu Program