xe88 apk Mánfa Község Önkormányzata
napja van
 • Sarlós Boldogasszony park
 • Szent István Nyomában Hagyományőrző Fesztivál 2019. július 6.
 • Sarlós Boldogasszony szobra
 • Sportpark

Képviselő-testületi ülés

H I R D E T M É N Y

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. május 22-én /hétfő/

16.00 órakor

képviselő-testületi ülést tart.

Az ülés helye:

                Kultúrház Nagyterme

7304. Mánfa, Fábián Béla utca 58.

Napirendek:

 

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 1. 2022. évi zárszámadási rendelet-tervezet

 1. 2023. évi költségvetési rendeletmódosítás

 1. A települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló 1/2015. (II. 25.) számú önkormányzati rendelet módosítása

 1. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (X.22.) számú önkormányzati rendelet módosítása

 1. Éves ellenőrzési jelentés

 1. 3. sz. fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés 1. sz. módosítása

 1. Beszámoló Mánfa Község Önkormányzatának 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

 1. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésein hozott határozatok jóváhagyása

 1. Pénzeszköz átadás a Mánfa Fejlődéséért Egyesület részére

 1. Pénzeszköz átadás a Mánfai Sportegyesület részére

 1. Egyebek

Önkormányzat

  Események
elektronikus ügyintézés Mecsek Zöldút Egyesület magyarorszag.hu komlo.hu Magyar Falu Program