xe88 apk Mánfa Község Önkormányzata
napja van
  • Sarlós Boldogasszony park
  • Szent István Nyomában Hagyományőrző Fesztivál 2019. július 6.
  • Sarlós Boldogasszony szobra
  • Sportpark

Bursa Hungarica Felősoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY

PÁLYÁZAT

felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

Mánfa Község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve meghirdeti a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi pályázati fordulóját, az alábbiak szerint:

· „A” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázathatnak a 2021. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.

· „B” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű, 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert tanulók jelentkezhetnek, akik teljes idejű nappali felsőoktatásban kívánnak részt venni a 2022/2023. tanévtől kezdődően. A támogatás sikeres felvétel esetén kerül folyósításra.

A pályázat benyújtása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által létrehozott EPER-Bursa rendszerben a pályázati űrlap kitöltésével történik.

A pályázati űrlapot az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatva, a szükséges mellékletekkel együtt a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. október 5. napjától – 2021. november 5. napjáig

A részletes pályázati felhívás a www.emet.gov.hu „Bursa Hungarica” oldalán, illetve a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Mánfai Kirendeltségén megtalálható.

Mánfa, 2021. október 01.

Takács Zsolt s.k.

polgármester

 

  Események
elektronikus ügyintézés Mecsek Zöldút Egyesület magyarorszag.hu komlo.hu Magyar Falu Program