xe88 apk Mánfa Község Önkormányzata
napja van
  • Sarlós Boldogasszony park
  • Szent István Nyomában Hagyományőrző Fesztivál 2019. július 6.
  • Sarlós Boldogasszony szobra
  • Sportpark

HIRDETMÉNY

 

HIRDETMÉNY

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III.11.) sz. Korm.rendeletében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére vonatkozó veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. március 11. napján 15.00 órai hatállyal.

Ennek okán a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalban 2020. március 16. napjától határozatlan ideig az ügyfélfogadás szünetel.

Ehhez igazodva

tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Mánfai Kirendeltségén 2020. március 16. napjától határozatlan ideig az ügyfélfogadás szünetel.

A halaszthatatlan ügyek intézésére a mánfai lakosoknak a Komlói Közös Önkormányzati Hivatalban a lent részletezett működési rend szerint van lehetősége.

Tájékoztatom Önöket, hogy a kialakult járványügyi helyzetre tekintettel Komló városában operatív munkacsoport alakul, mely csoport folyamatosan kapcsolatot tart a városi intézmények vezetőivel, annak érdekében, hogy koronavírus terjedése kapcsán kialakult veszélyhelyzetet érintően minden szükséges döntés meghozatalára sor kerüljön és a kapcsolódó intézkedések végrehajtása zökkenőmentesen megtörténjen.

A munkacsoport által összegyűjtött és közzétett információkhoz igazodva, az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot.

I. Egészségügyi alapellátás:

1. Háziorvos és házi gyermekorvosi szolgálatok

A felnőtt háziorvosi szolgálatok a korábban megszokottak szerint működnek, azonban kérjük a Tisztelt Betegeket, hogy a kialakult helyzetre tekintettel előzetes telefonos egyeztetést követően menjenek a rendelőkbe, annak érdekében, hogy a váróteremben történő zsúfoltság elkerülhető legyen.

A gyermek háziorvosi szolgálatok működésében – a központi járványügyi intézkedésekhez igazodva azért, hogy a 65 év feletti egészségügyi dolgozók ne találkozzanak közvetlenül betegekkel - az alábbi változás történik:

A Körtvélyesi gyermekorvosi rendelőben a rendelési időn kívül, minden nap 7:30 és 15:30 óra között az asszisztensek elérhetőek.

2. Központi ügyeleti ellátás

Az ügyeleti ellátás tekintetében arra kérjük a Tisztelt Betegeket, hogy kizárólag sürgős – görcsölő, lázas állapot – esetekben vegyék igénybe a városi központi ügyeleti ellátást. Panaszuk esetén elsődlegesen telefonon (06-72/481-510) kérjenek tájékoztatást. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az ügyelet rendelőjének várótermében egyidejűleg kizárólag egy beteg tartózkodhat, a többi betegnek a rendelő előtti közterületen szükséges várakoznia.

3. Védőnői szolgálat

A területi védőnők 2020. március 17. napjától családlátogatásokat nem végeznek. Kizárólag az újszülötteknél, valamint sürgős esetekben végeznek látogatást, a megfelelő védőfelszerelés (maszk, gumikesztyű) alkalmazásával. Egyéb esetekben a védőnő a gondozottakkal telefonon és interneten (web kamerán keresztül) tartja a kapcsolatot. A területi védőnők a tanácsadásokat a szokott rend szerint megtartják, azonban kérjük, hogy előzetesen időpontot egyeztetni szíveskedjenek.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a védőnői szolgálat helyiségeiben minden dolgozó és gondozott részére a kézfertőtlenítés kötelező.

II. Komlói Közös Önkormányzati Hivatal működése:

A Komlói Közös Önkormányzati Hivatalban - így Mánfa Község Önkormányzati Hivatalában is - 2020. március 16. (hétfő) napjától határozatlan ideig az ügyfélfogadás szünetel.

Szociális ügyek: A halaszthatatlan, soron kívül intézendő szociális ügyek elintézhetők telefonon keresztül vagy személyesen hétfő és szerdai napokon 8.00-16.00 óra között kizárólag Komló városában a hivatal portaszolgálatán keresztül.

Szociális ügyekben elérhetőség: +36-30/452-83-41, 06-72/584-000; fritsine@komlo.hu

Anyakönyvi ügyek, lakáscélú támogatássokkal és címnyilvántartási igazolásokkal kapcsolatos ügyek: Kizárólag haláleset anyakönyvezésére van lehetőség hétfőtől péntekig hivatali időben, kizárólag Komló városában a hivatal portaszolgálatán keresztül.

Újabb intézkedés kihirdetéséig az előjegyzett esküvők megtartására csak a házasulandók és a két fő tanú jelenlétében kerülhet sor, új esküvő felvételére vagy további személyek részvételére a veszélyhelyzet ideje alatt nincs lehetőség.

A lakáscélú támogatássokkal, valamint a címnyilvántartási igazolásokkal kapcsolatos ügyekben a telefonos és az elektronikus ügyintézés lehetősége biztosított.

Anyakönyvi ügyekben, lakáscélú támogatássokkal és címnyilvántartási igazolásokkal kapcsolatos ügyekben elérhetőség: +36-30/5660664; tomanveronika@komlo.hu

Helyi adóügyek: Az igazolhatóan az ügyfélfogadás szüneteltetéséből eredő mulasztásokért az Önkormányzati Adóhatóság nem szab ki bírságot.

Iparűzési adóval, vállalkozások elektronikus ügyintézésével, adóigazolással kapcsolatos elérhetőség: +36-30/5662164; ipa@komlo.hu

Kommunális adóval (Komló, Mánfa) kapcsolatos elérhetőség: +36-30/5665080; vinczene@komlo.hu

Gépjármű- és telekadóval, valamint

adó- és értékbizonyítvánnyal kapcsolatos eléghetőség: +36-30/5662632; arkiheni@komlo.hu

Építmény- és idegenforgalmi adóval kapcsolatos elérhetőség: +36-30/5663826; szentesimariann@komlo.hu

Adóvégrehajtással, részletfizetéssel és fizetési haladékkal kapcsolatos elérhetőség: +36-305664820, +36-305664874; vargaaniko@komlo.hu, szenczieszti@komlo.hu

Adóvisszatérítési kérelmek, csoportos beszedés, adókönyvelés, internetről történő elektronikus befizetések: +36-30/5666081; hafneranita@komlo.hu

Egyéb adó- és hatósági ügyek: ado.ph@komlo.hu

Hagyatéki leltár, működési engedélyek, termőföld hirdetmények, kereskedelmi- és ipari tevékenységgel kapcsolatos ügyintézés:

E tárgykörökben a vállalkozások számára kötelező elektronikus ügyintézés folyamatosan biztosított. Elérhetőség: +36-30/5667854, +36-30/5661157; rieszvirag@komlo.hu, faragoneandrea@komlo.hu

Pénztári kifizetés: A hivatalban a pénztári kifizetés szünetel, így a megállapított juttatások és egyéb kifizetések teljesítése ebben az időszakban banki átutalással, illetve postai úton történik.

A hivatal nyomatékosan kéri Tisztelt Ügyfeleit, hogy halaszthatatlan ügyeiket lehetőleg a személyes megjelenés elkerülésével, telefonon vagy elektronikus kapcsolattartás útján intézzék. Személyes megjelenés esetén az ügyfelek a Városház téren várakozhatnak, és a hivatali portaszolgálat egyesével szólítja őket az épületbe.

A fenti ügykörökön kívül eső tárgyban központi telefonszám és e-mail cím áll rendelkezésre:

+36-72/584-000 és polghiv@komlo.hu

 

III. Nevelés-oktatási intézmények működése:

Az oktatási intézményekben 2020. március 16. napjától digitális munkarend került bevezetésre, az ehhez kapcsolódó részletszabályok kormányrendeletben kerülnek meghatározásra, az intézmények folyamatosan tájékoztatják a diákokat.

Komló városában valamennyi óvoda és a bölcsőde nyitva tart. A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel az alábbi működési rendet határoztuk meg:

A Körtvélyesi Óvodába közlekedő óvodabusz üzemeltetése 2020. március 17. napjától határozatlan ideig szüneteltetésre kerül.

IV. Komló városában működő egyéb intézményeket érintő szabályozások:

V. Komló város helyi tömegközlekedésre vonatkozó szabályozások:

Tájékoztatjuk a Tisztelt Utasokat, hogy 2020. március 19. csütörtöki üzemkezdettől határozatlan ideig munkanapokon a tanítás nélküli (tanszüneti) munkanapokra vonatkozó menetrend lép életbe. A hétvégi napokon a menetrend nem változik. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe a tömegközlekedést. Fenti időponttól a buszvezetőnél történő jegyvásárlás, valamint az első ajtón történő felszállás nem biztosított.

Kérjük, hogy fokozottan figyeljenek a higiéniai szabályok betartására, valamint a sofőrtől legalább 2 m távolságban szíveskedjenek tartózkodni.

A Volánbusz Zrt. saját hatáskörben több intézkedést tett a veszélyhelyzetre tekintettel, az erre vonatkozó közleményt az alábbi linken megtekinthetik: https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/sajtokozlemenyek/hir/34859

VI. Helyi közszolgáltatások biztosítása:

Baranya-Víz Zrt.

A Baranya Víz Zrt. kéri az Ügyfeleket, hogy az ügyfélkapcsolati formák közül a személyes ügyfélszolgálati irodák felkeresése helyett a telefonos, illetve az elektronikus ügyintézési módokat részesítsék előnyben, az alábbi elérhetőségeken keresztül: Tel: 06-72/582-196, 06-72/582-201; ugyfel.komlo@baranyaviz.hu. A feltöltő kártyás vízmérőóra kártyájának töltése biztosított.

Dél-Kom Nonprofit Kft.

A Dél-Kom Nonprofit Kft. tájékoztatja az Ügyfeleket, hogy 2020. március 16. napjától a személyes ügyfélfogadás minden ügyfélszolgálaton és ügyfélképviseleten bizonytalan ideig szünetel.
Ügyintézés az alábbi elérhetőségeken lehetséges: Komlói ügyfélképviselet: 72/483-866, e-mail:
komloiugyfelkepviselet@delkom.hu.

VII. Szociális intézmények működése:

A Komló Térségi Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ a megszokott rend szerint működik. Kérjük az ellátottakat és gondozottakat, hogy a személyes találkozások alkalmával fokozott figyelmet fordítsanak a higiéniai szabályok betartására.

A központi járványügyi intézkedésekhez igazodva – arra kérjük a 70. életévüket betöltött személyeket, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el. Amennyiben a 70 év feletti, otthonában tartózkodó személy egyedülálló, és az ellátásáról való gondoskodás nem megoldott, vagy családban él, azonban a mindennapi életvitelhez szükséges létfontosságú feltételek számára nem biztosítottak, úgy kérjük, hogy az alábbi elérhetőségeken szíveskedjenek jelentkezni:

Komló Térségi Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat (Mánfa)

Hohnerné Koncsag Mónika ügyintéző

Telefonszám: 06-30/821-96-43

Az érintett dolgozók a 70 év feletti személyek részére – elsődlegesen az ellátott személyek saját költségeire - segítséget nyújtanak a bevásárlásban, a szükséges gyógyszerek beszerzésében, valamint a halaszthatatlan ügyek intézésében. Figyelemmel a szűkős erőforrásokra, kérjük, hogy az ellátás biztosítását csak olyan személyek kérjék, akik részére semmilyen módon nem áll rendelkezésre egyéb – hozzátartozó, szomszéd - segítség.

VIII. Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága működési rendje:

Komló Város Önkormányzat Városgondnokságán 2020. március 16. napjától határozatlan ideig az ügyfélfogadás szünetel. Halaszthatatlan ügyek intézése esetén elektronikus úton vagy telefonon szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot az alábbi elérhetőségen: 06-72/739-229

IX. A Komlói piac-és vásárcsarnok működésére vonatkozó szabályozások:

2020. március 21. (szombat) napjától kizárólag a vásárcsarnok épületében működő üzletek tarthatnak nyitva a rájuk irányadó szabályok szerint. A csarnokban és a külső piaci területen kizárólag élelmiszer, zöldség, gyümölcs árusítása megengedett, oly módon, hogy az egyes árusok között minimum egy üres asztalnyi távolságot szükséges biztosítani. A termékek szükséges védőfelszerelés (kesztyű) nélkül történő érintése tilos.

Jelenleg legfontosabb feladatunk a járvány kitörésének megelőzése, ezért kérjük a lakosságot, türelmesen és felelősségteljesen járjanak el ebben az időszakban. Kövessék a hatóságok és a helyi szervek jelen hirdetményben rögzített szabályait, ajánlásait saját maguk és társaik egészségének megőrzése és védelme érdekében.

A koronavírus járvány megelőzése érdekében fordítson különös figyelmet az alábbiakra:

- Igyekezzen kerülni a közösségi tereket – így különösen a játszóterek, KRESZ park, - nagyobb tömeget, azokat a helyeket, ahol nagyobb mértékű a lakosság forgalma (boltok, gyógyszertár, orvosi rendelő), lehetőleg tartson 1,5 - 2 m távolságot

- Fokozott figyelemmel és gyakorisággal alaposan mosson kezet

- Lakását napi rendszerességgel, többszöri alkalommal szellőztesse

- Segítse a környezetében élő idős hozzátartozóikat, ismerőseiket a szükséges élelmiszerek és gyógyszerek beszerzésében, de kerülje a személyes érintkezést. Az eddigi adatok alapján elmondható, hogy a 60 év felettiekre különösen veszélyes a koronavírus.

A hatósági karantén szabályainak megsértése és a bejelentési kötelezettség elmulasztása jelentős kárt okoz közösségünknek és súlyos jogi következményeket von maga után.

Megértésüket tisztelettel megköszönjük, vigyázzunk egymásra!

Takács Zsolt s.k.

polgármester

 

 

 

 

 

 

  Események
elektronikus ügyintézés Mecsek Zöldút Egyesület magyarorszag.hu komlo.hu Magyar Falu Program