xe88 apk Mánfa Község Önkormányzata
napja van
  • Sarlós Boldogasszony park
  • Szent István Nyomában Hagyományőrző Fesztivál 2019. július 6.
  • Sarlós Boldogasszony szobra
  • Sportpark

2021 Előterjesztések

2021. június 23-i képviselő-testületi ülés előterjesztései

7. Csorba Győző Könyvtár 2020. évi beszámolója - 1. sz. melléklet

6. Falunap szervezése

5. A Mánfa Fábián Béla u. 12. szám alatti Önkormányzati tulajdonú ingatlanok eladása - 2. sz. melléklet

4. Döntés a „Mánfai Mozaik” elnevezésű újság megjelentetéséről - 1. melléklet -1.2. melléklet

3. TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 számú pályázati konstrukció keretében a „Mánfa csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése” megnevezésű nyílt közbeszerzési eljárás megindítása - 1. melléklet

2. A Mánfa községet átszelő Baranya-csatorna meder (5240 hrsz.) és a 5367 hrsz.-ű árok, valamint a kapcsolódó műtárgyak felújításának EBR 450546 Vis Maior pályázathoz tartozó műszaki ellenőr kiválasztása - 1. sz. melléklet

1. 2021. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat - előterjesztés melléklete - rendelet melléklet

2021. június - veszélyhelyzeti

1. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozat-tervezetének jóváhagyásáról

2021. május - veszélyhelyzeti

8. Éves ellenőrzési jelentés 2020. - melléklet

7. A Mánfa községet átszelő Baranya-csatorna meder (5240 hrsz.) és a 5367 hrsz.-ű árok, valamint a kapcsolódó műtárgyak felújításának EBR 450546 Vis Maior pályázat közbeszerzési ajánlatkérése - melléklet - melléklet

6. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozat-tervezetének jóváhagyásáról

5. A Baranya-Víz Zrt. igénybejelentése lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására

4. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyásáról

3. 2020. évi zárszámadási rendelettervezet - melléklet

2. Beszámoló Mánfa Község Önkormányzatának 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

1. Az 5016/3 és az 5016/1 hrsz-ú ingatlanok vételárának egy összegben történő kifizetése - 1. sz. melléklet

2021. április - veszélyhelyzeti

4. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyásáról - melléklet

3. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyásáról

2. Mánfa, Forrás köz 5. szám alatti lakóingatlan előtti javítás anyagköltségének megtérítése - 1. sz melléklet - 2. sz. melléklet - 3. sz. melléklet

1. 4. sz. házi gyermekorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása

2021. március - veszélyhelyzeti

6. Mánfa Község Önkormányzat 2021. évi Közbeszerzési terve

5. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyásáról

4. A 9/2021. (III.1.) sz. határozat módosításáról

3. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyásáról

2. 2021. évi költségvetési rendelet - melléklet - melléklet

1. Közmunka programra önerő biztosítása

2021. február - veszélyhelyzeti

7. a Helyi Építési Szabályzat módosítása

6. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyásáról

5. Üzemeltetési és karbantartási szerződés, közigazgatási területen közvilágítási létesítmények üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos tevékenységek ellátásáráról

4. 22021. évi költségvetési rendelet - melléklet

3. Beszámoló a TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00039 azonosítószámú, „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa község belterületén 2. ütem” megnevezésű pályázat benyújtásáról

2. Az állami fenntartású iskolák felvételi körzeteinek véleményezése - melléklet - melléklet

1. Az Önkormányzat tulajdonában lévő üresen álló, valamint vételi és elővásárlási joggal nem érintett egyéb lakások értékesítésének feltételeiről szóló 13/2008. (IX.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

2021. január - veszélyhelyzeti

2. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás határozatainak jóváhagyásáról

1. Döntés a Helyi Építési Szabályzat módosításáról - 1. sz. melléklet - 2. sz melléklet - 3. sz. melléklet

  Események
elektronikus ügyintézés Mecsek Zöldút Egyesület magyarorszag.hu komlo.hu Magyar Falu Program