xe88 apk Mánfa Község Önkormányzata
napja van
 • Sarlós Boldogasszony park
 • Szent István Nyomában Hagyományőrző Fesztivál 2019. július 6.
 • Sarlós Boldogasszony szobra
 • Sportpark

Képviselő-testületi ülés

H I R D E T M É N Y

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. július 1-jén /szerdán/

17.00 órakor

rendkívüli képviselő-testületi ülést tart.

Az ülés helye:

Kultúrház Nagyterme

7304. Mánfa, Fábián Béla utca 58.

Napirendek:

 1. 2019. évi zárszámadási rendelettervezet

 1. 2020. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat

 1. 5347/5 és 5345/1. helyrajzi számú beépítetlen területek értékesítése

 1. Éves ellenőrzési jelentés

 1. Beszámoló a veszélyhelyzet alatt hozott döntésekről

 1. TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú, „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” megnevezésű projektben biztosított támogatásról történő lemondás

 1. Csorba Győző Könyvtár 2019. évi beszámolója

 1. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló

 1. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények 2019. évi tevékenységükről szóló beszámoló

Önkormányzat

  Események
elektronikus ügyintézés Mecsek Zöldút Egyesület magyarorszag.hu komlo.hu Magyar Falu Program