napja van
  • Sarlós Boldogasszony park
  • Szent István Nyomában Hagyományőrző Fesztivál 2017. július 8.
  • Sarlós Boldogasszony szobra

Elektronikus ügyintézés

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

Tisztelt Ügyfeleink !

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolatának általános szabályait, továbbá az elektronikus ügyintézést biztosító, valamint egyéb szervek informatikai együttműködésével kapcsolatos rendelkezéseit tartalmazza.

Az E-ügyintézési tv. 1.§ 17. b) pontja alapján a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal elektronikus ügyintézést biztosító szerv, amely 2018. január 1. napjától köteles az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv-ben meghatározottak szerint biztosítani.

Az E-ügyintézési tv. 9.§ (1) bek. a) és b) pontja alapján 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy természetes személy ügyfelek részére a E-ügyintézési tv. nem teszi kötelezővé az ügyek elektronikus intézését, azonban lehetőséget biztosít számukra is.

Komló Város Önkormányzat számos ügytípusban az ASP rendszer részét képező Elektronikus ügyintézési Portálon közzétett elektronikus űrlapok útján, valamint egyéb esetben e-Papír szolgáltatás útján biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét. A szolgáltatásokat kizárólag Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező adózók vezetik igénybe. Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás, ennek hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be.

A Portálra való belépéskor szükséges kiválasztani a kívánt azonosítási módot (ügyfélkapu), majd az adatok megadása után az ÁSZF elfogadását követően van lehetősége az azonosítást igénylő ASP szolgáltatások érdemi igénybevételére. Ezt követően választható ki, hogy melyik településsel kapcsolatban kívánja majd a szolgáltatást igénybe venni.

Az elektronikus űrlapok elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

E-papír szolgáltatás elérhetősége: https://epapir.gov.hu

A Portálon elektronikusan indítható ügyek:

Adóügyek

Adatbejelentés gépjárműadóról
Bejelentés desztilláló berendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről
Bejelentés, változás-bejelentés
Bevallás a helyi iparűzési adóról 2014
Bevallás a helyi iparűzési adóról 2015
Bevallás a helyi iparűzési adóról 2016
Bevallás a helyi iparűzési adóról 2017
Bevallás a helyi iparűzési adóról 2018
Bevallás idegenforgalmi adóról
Bevallás magánszemélyek kommunális adójáról

Helyi iparűzési adóelőleg kiegészítés bevallása
Ideiglenes jelleggel végzett helyi iparűzési adó bevallás
Kérelem általános adóigazolás kiállítására
Kérelem túlfizetés átvezetésére és/vagy visszautalására
Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben
Méltányossági kérelem
Nyilatkozat adómentesség igénybevételéről

 

Hagyatéki eljárás

Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz
Nyilatkozat öröklésre jogosultakról

Ipar-Kereskedelemi, igazgatási ügyek

Adatszolgáltatás nem üzleti szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés
Szálláshely megszűnésének bejelentése
Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához
Működési engedély visszavonási kérelem
Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról

Szociális ügyek

Köztemetési kérelem
Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kérdéseiket feltehetik az onkormanyzat@komlo.hu e-mail címen.

  Események
Mecsek Zöldút Egyesület magyarorszag.hu komlo.hu